Hersteloperatie box 3 verloopt volgens planning

Hersteloperatie box 3 verloopt volgens planning

De eerder aangekondigde hersteloperatie voor wie bezwaar gemaakt heeft tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017-2020 verloopt volgens de Belastingdienst volgens planning. Zoals beloofd zullen de betreffende belastingbetalers voor 4 augustus een brief krijgen waarin staat hoe zij herstel zullen ontvangen. De Belastingdienst heeft inmiddels berekend welk bedrag de bezwaarmakers terugkrijgen. Dit is gedaan met behulp van de zogenaamde spaarvariant.

Twee varianten

Aanvankelijk hield het kabinet rekening met twee varianten. Bij de forfaitaire variant zouden de forfaits aangepast worden zodat voor elke vermogenscategorie een gemiddeld rendement geldt dat in de buurt komt van het werkelijke rendement. In deze variant is het mogelijk dat beleggers geld terugkrijgen doordat zij een negatief rendement hebben behaald. Het kabinet vindt dat onwenselijk omdat beleggers soms over meerdere jaren gezien wel een goed rendement halen. Ook willen ze vooral spaarders compenseren.

Daarom is gekozen voor de andere variant: de spaarvariant. Hierbij wordt bij de berekening van de de box 3-heffing voor spaargeld uitgegaan van de actuele spaarrente. Voor schulden wordt gerekend met een rente die aansluit bij de hypotheekrente. Voor beleggingen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddeld rendement van beleggingen. Wie geld verloor op zijn aandelen zal dus toch belasting hierover moeten betalen.

Voor de jaren 2017-2021 zijn de percentages waarmee gerekend wordt, inmiddels bekend:

2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%
Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%

 

Niet iedereen krijgt geld terug

Volgens de berekeningen van de Belastingdienst krijgt 60% van de bezwaarmakers geld terug. Dat niet iedereen geld terug krijgt, heeft te maken met de verdeling van het vermogen over spaargeld en beleggingen. Wie meer beleggingen heeft dan waar in de oorspronkelijke belastingaangifte van uitgegaan was, zou volgens de nieuwe berekening moeten bijbetalen. Er wordt immers niet meer uitgegaan van een vaste verhouding tussen spaargeld en beleggingen maar van de werkelijke bedragen. Bijbetalen hoeft echter niet. In de meeste gevallen zullen mensen die minder beleggen dan volgens de oorspronkelijke aannames, wel geld terug krijgen.

De Belastingdienst heeft een rekentool beschikbaar gemaakt waarmee iedereen kan berekenen of de oude of de nieuwe rekenmethode voordeliger is. De tool laat niet zien hoeveel geld iemand terugkrijgt.

Volgens planning

Wie bezwaar gemaakt heeft, kan voor 4 augustus bericht verwachten. Dit is volgens de planning van de Belastingdienst. Voor aanslagen die op de dag van de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing nog niet definitief waren, zal ook rechtsherstel volgen. Dit wordt vanaf medio september opgepakt. Voor aangiften over de jaren 2017-2020 waar nog helemaal geen aanslag was opgelegd, komt vanaf midden oktober bericht. Deze mensen hoeven hier niets voor te doen, zij krijgen automatisch bericht. Mensen die wel te veel betaald hebben maar geen bezwaar hebben gemaakt, moeten nog even geduld hebben. Zij horen rond Prinsjesdag of zij ook hun geld terug krijgen.

Bron: de Belastingdienst

GEEN REACTIES