Nieuwe gedragscode intermediairwijziging

Adfiz en de VNAB hebben een voorstel gemaakt voor een nieuwe gedragscode ten aanzien van intermediariswijziging. De code geldt voor makelaarsleden van de VNAB.

In de code staan gedragsregels tussen makelaars in het geval de klant wijzigt van intermediair. Behalve bepalingen over informatieoverdracht tussen de makelaars gelden er ook regels omtrent de provisieafspraken van de betrokken makelaars. De wijzigingsvoorstellen spitsen zich vooral op dit laatste onderwerp toe.

Oude code
In de oude code stonden de financiële belangen van de overdragende en ontvangende makelaar centraal in relatie tot de door de makelaar verrichte werkzaamheden en het moment van prolongatie van de verzekering. De onderlinge afspraken hierover waren meestal niet openbaar. De bepalingen borduurden voort op de voormalige wettelijke regels in de Wabb (2002). Volgens Adfiz en de VNAB zijn de maatschappelijke opvattingen over de beloning van het assurantie-intermediair sterk veranderd. Er is volgens de brancheorganisaties nu meer aandacht voor het belang van de klant bij de beloning, aangezien de klant deze beloning uiteindelijk (al dan niet rechtstreeks) aan de intermediair betaalt.

Afspraken met klant centraal
In de nieuwe code wordt het uitgangspunt van bescherming van de rechten van de
overdragende makelaar losgelaten en ingewisseld voor de afspraken die een klant heeft gemaakt met de (overdragende) makelaar. Een makelaar die zijn rechten wil beschermen op beloning bij prolongatie maakt daar volgens de nieuwe code in een samenwerkingsovereenkomst met de verzekeringsnemer afspraken over. Als er geen afspraken zijn gemaakt dan eindigt zijn beloning op de prolongatiedatum ingeval van de intermediairwijziging voor de prolongatiedatum plaatsvindt.

Op 20 september is er een door Adfiz georganiseerde informatiebijeenkomst over de nieuwe code in Maarssen. Op 8 november kunnen de betreffende makelaarsleden over de aanpassingen stemmen op de ALV van Adfiz.

GEEN REACTIES