Nieuw bestuur voor NIVRE

Nieuw bestuur voor NIVRE

Schade-experts verenigd in het NIVRE hebben een nieuw bestuur gekozen. Klaas Brand (Vanderwal & Joosten), die al zitting had in het NIVRE-bestuur, volgt Hans de Hoog op als voorzitter. Verder treden er vier nieuwe bestuursleden toe: Michiel Jongeneel (Sedgwick), Bart Hoogstad (Arntz van Helden), Joost Groot (Letselschade.com, namens NIVRE Start) en penningmeester Stefan Meerkerk (Lengkeek). Zij nemen de plaatsen in van Jeroen Fröhlich, Ronald Pols en Wilco van Schijndel. Het nieuwe bestuur wordt gecompleteerd door Francie Peters (de Bureaus), die al sinds 2019 bestuurslid is.

Het NIVRE wil zichzelf sterker profileren als onafhankelijke marktautoriteit op schadegebied, meer zichtbaar zijn in de markt en meer aanwas van jonge schadeprofessionals trekken. Voor deze koerswijziging, getiteld ‘Samen naar de Toekomst’, is in mei een nieuwe directeur in de persoon van Susan Mogony aangetrokken. Nu achtte het zittende bestuur het raadzaam om ook de eigen samenstelling tegen het licht te houden. Er is voor gekozen om zetels aan te wijzen vanuit de werkgevers, branchevoorzitters, en NIVRE-start. Het nieuwe bestuur moet daarmee een betere afspiegeling vormen van de organisatie.

GEEN REACTIES