Naturapolis zorgverzekering kan duur uitpakken

naturapolis zorgverzekering kan duur uitpakken

Uit de jaarlijkse zorgkennisquiz van Pricewise, in samenwerking met veldwerkbureau Panel Inzicht, onder 2.000 respondenten is gebleken dat vooral jongeren slecht op de hoogte zijn van zorgverzekeringen en in het bijzonder van de verzekering die ze zelf hebben. Zij weten vaak niet of ze een restitutiepolis hebben of een natura- of combinatiepolis. Als gevolg daarvan heeft 41% van de jongeren en 26% van alle Nederlanders met een natura- of combinatiepolis weleens onverwacht zorgkosten moeten betalen omdat ze voor een niet-gecontracteerde zorgverlener hadden gekozen. In ruim 65% van de gevallen ging dit om bedragen tussen 100 en 500 euro.

Nederlanders scoren laag op kennis

In de zorgkennisquiz krijgen Nederlanders vragen voorgelegd over onder andere de basisverzekering, de eigen bijdrage, zorgkosten en vergoedingen. De gemiddelde score is dit jaar met een 6,2 gelijk aan vorig jaar. De 50-plussers blijken het beste op de hoogte, zij scoren een 6,3. Generatie Z, die bestaat uit jongeren tot 25 jaar, heeft de minste algemene kennis van zorgverzekeringen. Zij scoren gemiddeld een 5,5. Het blijkt vooral onduidelijk te zijn welke kosten door de basisverzekering gedekt worden en welke onder het verplichte eigen risico vallen.

Het ontbreekt de jongeren niet alleen aan algemene kennis over de zorgverzekering. Hoe ze zelf verzekerd zijn, weten ze vaak ook niet. Daardoor lopen ze het risico naar een zorgverlener te gaan die geen contract heeft met hun verzekeraar en dan krijgen ze de kosten hooguit deels vergoed. Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise, wijst op het belang van de juiste keuze: “Op het moment dat iemand een behandeling ontvangt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kan dat erg veel geld kosten. Je betaalt dan namelijk een bepaald percentage van de kosten zelf. Het kan zo zijn dat je geen kosten maakt wanneer je naar de gecontracteerde zorgverlener X gaat, maar dat je driehonderd euro betaalt als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener Y gaat.”

Löwik wijst erop dat het niet alleen de jongeren zijn die onvoldoende kennis hebben om de voordeligste keuzes te maken: “Naast dat het probleem vaak voorkomt bij jongeren, is het eigenlijk een probleem voor meer Nederlanders. Uit ons onderzoek blijkt dat 11 procent van alle Nederlanders met een natura- of combinatiepolis niet weet of een zorgverlener gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar, voordat dat hij/zij een afspraak maakt.”

Zorgkosten kunnen hoog oplopen

Als gebruikgemaakt wordt van niet-gecontracteerde zorgverleners, dan kunnen de kosten snel oplopen. In 65% van de gevallen bedroegen de extra zorgkosten 100 tot 500 euro. Voor 20% van de verzekerden leverde de verkeerde keuze een extra kostenpost van meer dan 500 euro op. In 5% van de gevallen ging het zelfs om meer dan 1.000 euro. Voor een deel (19%) van de mensen is het lastig die extra kosten te betalen. Toch zijn ze eenvoudig te voorkomen. Volgens Löwik is er hier een rol weggelegd voor zowel de consument zelf als voor de zorgverzekeraars: “Het grootste gedeelte van de Nederlanders die geen restitutiepolis heeft, vindt dat zorgverleners voorafgaand aan een behandeling duidelijk moeten aangeven bij welke verzekeraars zij gecontracteerd zijn en bij welke niet. Daarnaast is het verstandig om bij de keuze van je zorgverzekering alvast te kijken of jouw favoriete fysiotherapeut of het ziekenhuis om de hoek gecontracteerd is bij jouw zorgverzekeraar.”

Nieuwe zorgverzekering

Als 1 januari nadert, is het een goed moment om na te kijken wat voor verzekering je eigenlijk hebt en eventueel over te stappen naar een ander type. Een restitutiepolis verkleint de kans op onverwachte zorgkosten maar is in het algemeen wel duurder. Per 1 januari gaat de premie van zorgverzekeringen naar verwachting met 31 euro per jaar omhoog. Zorgverzekeraar DSW, die traditiegetrouw als eerste met de nieuwe premies komt, heeft onlangs bekend gemaakt het tarief met 39 euro per jaar te verhogen.

Bron: Pricewise

GEEN REACTIES