Doorbeleggen kapitaal vereist stevige studie van pensionado

Doorbeleggen kapitaal vereist stevige studie van pensionado
© Gerd Altmann, Pixabay

Een pensioen aankopen terwijl de rente laag is leidt tot gegarandeerde maar lage uitkeringen. Sinds 2016 is het mogelijk om het pensioenkapitaal na uittreden geheel of gedeeltelijk door te beleggen. Dat vermindert de gevoeligheid van de uitkering voor de rentestand op pensioendatum. De mogelijkheden die pensioenaanbieders hiervoor bieden lopen flink uiteen, blijkt uit onderzoek van MoneyView.

Bij de aankoop van een vaste pensioenuitkering is de gepensioneerde volledig afhankelijk van de rentetermijnstructuur die geldt op het moment van aankoop. Wanneer deze op een laag niveau staat, zal het pensioeninkomen gedurende de gehele uitkeringsfase ook relatief laag zijn. Dit probleem speelt bij een variabele uitkering veel minder, omdat deze niet afhankelijk is van de rentetermijnstructuur op één specifiek moment. Gepensioneerden kunnen er nu voor kiezen om het gehele vermogen of een deel ervan te gebruiken voor een variabele uitkering.

Sinds deze mogelijkheid bestaat, bieden aanbieders zogeheten lifecycles aan die tijdens de opbouwfase al gericht zijn op doorbeleggen na pensioendatum. Het is mogelijk om bij deze doorbeleg-lifecycles langer in zakelijke waarden te blijven investeren, omdat het totale pensioenvermogen ook in de uitkeringsfase wordt belegd. Bij de aankoop van een vaste uitkering speelt dit principe veel minder, omdat het voor een deelnemer dan zeer ongewenst is dat in de laatste jaren van de opbouwfase slechte rendementen worden behaald. Het pensioenvermogen kan dan namelijk vlak voor pensioendatum voor een groot gedeelte verdampen. Bovendien is er in dat geval weinig resterende tijd om deze verliezen te compenseren.

De doorbeleg-lifecycles zijn gebaseerd op een risicoprofiel en op een door de deelnemer vooraf ingeschat percentage van het pensioenvermogen dat doorbelegd wordt na pensioendatum. De aanbieders bieden verschillende doorbeleg-lifecycles aan die rekening houden met verschillende percentages voor de aankoop van de variabele uitkering.

Veel variatie

Er blijkt opmerkelijk veel variatie te zijn in de keuzes die de deelnemer heeft bij de verschillende aanbieders. Afhankelijk van de aanbieder zijn de keuzemogelijkheden veelal óf beperkt óf (zeer) ruim bemeten. Zo biedt BeFrank geen lifecycles aan voor 100% doorbeleggen maar wel 20 lifecycles voor gedeeltelijk doorbeleggen. Daarentegen bieden Aegon Cappital en Scildon juist alleen maar lifecycles aan die volledig op doorbeleggen zijn ingericht. Lastig hierbij is dat de deelnemer zelf niet heeft kunnen kiezen voor de aanbieder in kwestie; dat doet immers de werkgever.

Daarnaast blijken er binnen de lifecycles grote verschillen te zijn. De ene aanbieder biedt in de lifcycles gericht op doorbeleggen niet of nauwelijks afbouw van het risico, terwijl de andere dat juist wel doet. De grote verscheidenheid aan lifecycles die dit tot gevolg heeft, maakt wel dat van deelnemers gevraagd wordt dat zij zich zeer bewust zijn van de werking van en de risico’s die verbonden zijn aan die lifecycles.

Deelnemersopbrengsten

Zoals gebruikelijk geeft MoneyView jaarlijks een vijfsterrenrating aan de beste aanbieder. De meest gunstige verhouding tussen verwachte deelnemersopbrengsten en werkgeverslasten wordt verkregen bij Aegon Cappital PPI Contract (elipsLife). Bij Aegon Cappital zijn drie producten verkrijgbaar met dezelfde lifecycles, de Single Manager lifecycles, en dus dezelfde verwachte gunstige deelnemersopbrengsten. Het PPI Contract met de risicodekkingen van elipsLife is gemiddeld het voordeligst als het gaat om de werkgeverslasten, vandaar dat dit product uiteindelijk in aanmerking komt voor de 5-sterren Rating.

In een gemiddeld scenario en een optimistisch scenario scoort Aegon Cappital PPI Contract (elipsLife) samen met de andere twee producten van Aegon Cappital duidelijk beter dan het gemiddelde op de deelnemersopbrengsten. Alleen bij het pessimistisch scenario pakken de deelnemersopbrengsten wat minder gunstig uit dan het gemiddelde. De hogere deelnemersopbrengsten worden mede veroorzaakt door het offensieve karakter van het neutrale beleggingsprofiel.

Voorwaarden

Wat betreft voorwaarden heeft het Persoonlijk Pensioen Plan van Nationale-Nederlanden dit jaar het hoogste aantal punten behaald. Daarmee stoot het hiermee Nu Pensioen van Zwitserleven van de troon. Vorig jaar eindigde het Persoonlijk Pensioen Plan nog op de derde plaats, maar door een aantal productverbeteringen die eerder dit jaar zijn doorgevoerd, kent dit product nu de hoogste score. Zo is sinds vorig jaar ook alle documentatie voor de werknemer beschikbaar in het Engels en biedt de pensioen-app voor de werknemers nu ook inzicht in de actuele beleggingswaarde. Het product onderscheidt zich verder onder andere door de mogelijkheid om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren op de bijspaarpremie, de mogelijkheid om voor een andere default lifecycle te kiezen dan de standaard van de aanbieder en het feit dat alle lifecycles beleggen in fondsen die voldoen aan het duurzame beleggingsbeleid volgens art. 8 SFDR. Ook biedt Nationale-Nederlanden een dashboard waarin de werkgever of adviseur het gebruik van het deelnemersportaal kan volgen. Zwitserleven verliest hier wat punten, aangezien zij het dashboard nog in ontwikkeling hebben.

GEEN REACTIES