Nationale-Nederlanden Bank en dochter Woonnu sluiten zich aan bij duurzame initiatieven

Nieuw administratiesysteem ORV Nationale-Nederlanden operationeel

Nationale-Nederlanden Bank en dochteronderneming Woonnu hebben zich aangesloten bij het EEMI (Energy Efficient Mortgages Initiative) en EEML (Energy Efficient Mortgage Label), die beide als doel hebben om de hypotheekmarkt en de investeringen in hypotheken verder te verduurzamen. Als een van de eerst toetredende banken zal Nationale-Nederlanden Bank een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het EEML.

Verduurzaming financiële sector
Marcel Zuidam, CEO Nationale-Nederlanden Bank: ‘NN Bank is actief bezig met het mogelijk maken van een duurzame woningmarkt voor onze klanten en zo bij te dragen aan het realiseren van het commitment van de financiële sector aan het Nederlandse klimaatakkoord. Door aan te sluiten bij het EEMI en EEML initiatief kunnen we actief bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame investeringen in energiezuinige hypothecaire leningen bij Nationale-Nederlanden Bank en ons duurzame hypotheeklabel Woonnu.’

Patricia Plass, CEO Woonnu: ‘Duurzame hypotheken is het DNA van Woonnu. Door ons te richten op consumenten, financiële intermediairs en investeerders hebben we een platform gecreëerd dat volledig is gericht op het ondersteunen van klanten bij het verduurzamen van hun woning. We krijgen steeds meer inzichten in wat het beste werkt vanuit het perspectief van de klant en intermediair. We kijken ernaar uit om deze ervaring te delen met de andere leden van EEMI, zowel op Europees als op nationaal niveau via de EEMI NL Hub.’

EEML en EEMI
Het EEMI is het directe aanspreekpunt voor de Europese Commissie en vertegenwoordigt de Europese hypothekensector. Het omvat initiatieven om te komen tot een standaard hypotheek met speciale voorwaarden voor energiezuinige gebouwen om zo de verduurzaming te stimuleren.

Het EEML heeft tot doel om het voor zowel consumenten als geldverstrekkers en investeerders duidelijk te maken welke hypotheken van een hypotheekaanbieder als energiezuinig aangemerkt kunnen worden. Het gaat daarbij om hypotheken bedoeld voor aankoop of verbouwing, zowel voor woningen als voor bedrijfspanden, waarbij energiezuinigheid van de gebouwen centraal staat. De EEML moet ervoor zorgen dat het aandeel hypotheken voor duurzame woningen in de portefeuilles van geldverstrekkers groter wordt.

GEEN REACTIES