Monuta kampt met stijgende brandstofprijzen

Monuta kampt met stijgende brandstofprijzen

De financiële resultaten van uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta dalen al een aantal jaren. In 2022 kwam dit niet alleen door tegenvallende beleggingsopbrengsten maar ook door toegenomen brandstofkosten en investeringen in personeel. Het financieel resultaat voor belasting bedraagt € 291,9 miljoen negatief in 2022. Over 2021 was dit nog € 27,2 miljoen positief.

Gasprijzen

In 2022 werd Monuta geconfronteerd met inflatie, stijging van gas- en elektriciteitsprijzen, tussentijdse prijsaanpassingen door leveranciers en toenemende personeelskosten in het uitvaartbedrijf. Die laatste waren nodig voor het opschalen van gekwalificeerde uitvaartverzorgers om de groei in toekomstige uitvaarten op te vangen. Daarnaast speelt de gestegen rente een rol, die dalende beleggingsopbrengsten teweegbracht.

De verkoop van onze Duitse portefeuille, die eind 2022 werd afgerond, had een positieve bijdrage voor het financiële resultaat van in totaal € 48 miljoen.

Solvabiliteit groeide

Naar aanleiding van de opgelopen rente en inflatie heeft Monuta de renteafdekking opnieuw geoptimaliseerd en haar beleggingen uitgebreid met hypotheken. Mede door deze bijsturing groeide de solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf van 165% naar 190%.

Het marktaandeel van de verzekeraar blijft stabiel met 33% nieuwe verzekeringen. In een kleinere markt is een groei in klantaantallen gerealiseerd. Aan het einde van het jaar stelden in totaal bijna 1,6 miljoen verzekerden hun vertrouwen in Monuta.

Oversterfte

De uitvaartverzorgers hadden het druk in 2022. De sterfteontwikkeling verliep anders dan gebruikelijk: de crematoria waren in de zomervakantie van 2022 drukker dan in de jaren vóór de coronapandemie. Het aantal overledenen in Nederland steeg vervolgens verder in de herfst. Deze oversterfte bleef, met een piek in de laatste weken van het jaar. In totaal overleden vorig jaar 169.938 mensen in Nederland.

Bron: Monuta

GEEN REACTIES