Volksbank en Rabo treffen wel voorzieningen voor hypotheken

copyright Pixabay

Waar ING en ABN Amro dat vooralsnog niet nodig vinden, zetten de Volksbank en Rabobank wel alvast geld opzij voor mogelijke verliezen op hypothecaire kredieten.

Dat blijkt uit de halfjaarrapporten van beide banken. Bij de Volksbank bedroegen de voorzieningen voor hypotheken in het eerste halfjaar 33 mln euro, bij de Rabobank 95 mln euro. Beide banken wijzen in een motivatie op de verslechterende economische omstandigheden vanwege de Covid-19-uitbraak. ING en ABN Amro troffen ook kredietvoorzieningen voor het retailbedrijf maar relateerden dit niet expliciet aan hypotheken, alleen aan de economische vooruitzichten in het algemeen.

Bij de nieuwe productie verbeterde de Rabobank Groep het marktaandeel met een half procentpunt naar 21,5%, maar dat was niet de verdienste van de lokale Raboanken en intermediairpartij Obvion, die allebei marktaandeel inleverden. Het nieuwe merk Vista, bestemd voor beleggingen door grote marktpartijen, haalde in het eerste halfjaar een marktaandeel van 1,4%. De Volksbank, waaronder de merken SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen ressorteren, haalde een marktaandeel van 5,6%. Hetzelfde als de tweede helft van vorig jaar, maar minder dan de zes maanden daarvoor. Volgens de Volksbank is deze daling het gevolg van concurrentie op de hypotheekmarkt en de verder toegenomen vraag naar hypotheken met een rentevaste periode van 15 jaar of langer.

Bij beide banken steeg het bedrag aan ‘extra’ aflossingen (dus bovenop de reguliere), bij Rabo met 1,5 mrd naar 10,2 mrd euro. Bij de Volksbank van 2,4 naar 2,9 mrd. Het is vooral het gevolg van het groot aantal oversluitingen naar andere instellingen waardoor hypotheken in z’n geheel worden afgelost.

GEEN REACTIES