Menzis: Bezoek aan Eerste Hulp kan met de helft omlaag

Bezoek aan eerste hulp kan met helft omlaag
© Px

Het aantal mensen dat zich meldt bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kan met de helft omlaag. Dat meldt zorgverzekeraar Menzis. De helft tot tweederde van de mensen die zich ‘spontaan’ melden bij de spoedeisende hulp blijkt gewoon via de huisartsenpost te kunnen worden behandeld. Mensen krijgen zo sneller de juiste behandeling tegen lagere kosten.

De daling is het resultaat van een project van SMASH (het samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag voor hulp buiten kantoortijden), het Haga Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en zorgverzekeraars CZ en Menzis, dat in 2013 is gestart. De proef loopt tot eind 2017, maar er wordt nu al gekeken naar de mogelijkheden voor structurele invoering van de ervaringen uit de proef.

Huisarts
In Nederland is de huisarts de eerst aangewezen zorgverlener waar mensen met gezondheidsproblemen naartoe gaan. Dit gebeurt echter niet altijd. Ook in Den Haag kiezen mensen er vaak voor om zich direct en zonder verwijzing te melden bij de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis.

In het kader van de proef opende SMASH huisartsenposten bij het Haga Ziekenhuis locatie Leyweg en HMC locatie Westeinde die 24 uur per dag open zijn. Patiënten die zich melden bij de spoedeisende hulp worden voortaan zoveel mogelijk behandeld via de huisarts op de huisartsenpost. Gemiddeld gaat dit om de helft tot tweederde van de ‘zelfverwijzers’ die zich melden.
Kostenbesparing op diverse fronten
Omdat behandeling via de huisarts goedkoper is dan behandeling via de spoedeisende hulp, heeft de proef forse besparingen opgeleverd voor de zorgverzekeraars. Ook patiënten besparen zich onnodige uitgaven. Een behandeling onder verantwoordelijkheid van de huisarts betekent namelijk dat ze geen beroep hoeven te doen op hun verplichte eigen risico.

 

Bron: Menzis

 

 

GEEN REACTIES