Meer leencapaciteit voor tweeverdieners bij hypotheek

Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Dit stelt Minister Blok op basis van een Nibud-advies.

Financieringslastpercentage

Het tweede inkomen zal zwaarder gaan meetellen bij het bepalen van het financieringslastpercentage, het deel van het bruto-inkomen dat aan hypotheeklasten wordt besteed zonder dat dit tot onverantwoorde lasten voor de consument leidt. In 2015 telde het tweede inkomen nog voor 33% mee, vanaf volgend jaar wordt dit 50%.

Afbouw

Als argumentatie geeft de Minister dat door de afbouw van de heffingskorting voor de minst verdienende partner, het verschil tussen eenverdieners en tweeverdieners bij het netto besteedbaar inkomen afneemt. Totnogtoe waren eenverdieners in het voordeel bij het bepalen van het financieringslastpercentage omdat zij nog een impliciete buffer hebben omdat de partner nog zou kunnen gaan werken.

Huishoudinkomen

De verruiming voor tweeverdieners betekent overigens niet dat het tweede inkomen maar voor de helft meetelt voor de leencapaciteit. Bij het bepalen van het financieringslastpercentage wordt weliswaar 50% van het tweede inkomen meegewogen, maar het ‘nieuwe’ financieringslastpercentage wordt vervolgens toegepast op het gehele gezamenlijke huishoudinkomen.

Aanpassingen

Voor wat betreft het meer algemene beeld voor de financieringslastpercentages, voert Blok een paar kleine aanpassingen door. Tot een inkomen van ongeveer 45.000 euro daalt de leencapaciteit met maximaal 2000 euro. Inkomens tussen de 25.000 en de 31.000 euro krijgen te maken met een extra teruggang in leencapaciteit door wijzigingen ten aanzien van de zorgtoeslag. Bij inkomens boven de 85.000 euro wordt de financieringscapaciteit negatief beïnvloed door een extra afbouw van de arbeidskorting en de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

GEEN REACTIES