Lidmaatschapseisen intermediairsnetwerk NLG worden versoepeld

Lidmaatschapseisen intermediairsnetwerk NLG worden versoepeld

De lidmaatschapseisen voor verzekeringsintermediairs die zijn aangesloten bij NLG worden versoepeld. Per 1 januari 2022 is het niet meer verplicht deel te nemen aan de drie NLG-ondernemingen op het gebied van pensioen, arbo en inkomensvolmacht. Dit hebben de leden van het samenwerkingsverband unaniem besloten in een bijzondere ledenvergadering.

Met dit besluit passen de leden hun verplichtingen aan aan de ontwikkelingen in de markt en binnen hun eigen organisaties. Door autonome groei en overnames heeft een aantal leden een omvang bereikt, waarbij sommige lidmaatschapseisen kunnen gaan knellen, meldt NLG in een persbericht. Daarom is besloten deze eisen op te heffen, en dan niet alleen voor de grootste leden maar voor alle leden.

Met name ten aanzien van het opheffen van de verplichting voor deelname aan het gezamenlijke inkomensvolmachtbedrijf verwacht voorzitter René Mandos enkele verschuivingen: “Binnen onze achterban zijn sommige kantoren zo sterk gegroeid dat zij eigenstandige inkomensportefeuilles beheren van tussen de tien en twintig miljoen euro premie. Zij onderzoeken of het zelfstandig hierin verder gaan, hen beter past dan in gezamenlijkheid. Mijn verwachting is echter, dat de meeste leden elkaar in grote mate blijven vinden in de huidige manier van samenwerken of in een wat aangepastere vorm. Daardoor zal het lidmaatschap voor alle leden wat comfortabeler aanvoelen.”

NLG rondt deze maand een intern onderzoek af naar waar de onderlinge specifieke voorkeuren van de leden liggen (inkomensvolmacht in eigen of gezamenlijk bedrijf). Ook vinden overleggen met betrokken verzekeraars plaats. Bij NLG Pensioen en NLG Arbo zullen de versoepelingen van de lidmaatschapseisen naar verwachting op korte termijn niet tot grote bewegingen leiden. Mandos: “De omvang van de deelnemers in deze disciplines is onderling evenwichtiger, dus zijn de belangen ook gelijkluidender.”

NLG Groep is een samenwerkingsverband van onafhankelijke financiële dienstverleners verspreid over heel Nederland. De aangesloten kantoren zijn in zowel de particuliere markt als in de zakelijke markt actief, voornamelijk vanuit hun hoedanigheid als gevolmachtigd agent van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. De NLG Groep, die het afgelopen jaar de eigen organisatie heeft geprofessionaliseerd, bestaat uit de onderdelen: NLG Volmacht, NLG Arbo, NLG Pensioen, NLG Werk, NLG HRM en NLG Verzekeringen. De gezamenlijke premieomzet bedraagt meer dan € 600 miljoen. Hiermee behoort NLG in omzet tot de grootste intermediairbedrijven van Nederland.

GEEN REACTIES