Leenrentes lijken dieptepunt bereikt te hebben

Leenrentes lijken dieptepunt bereikt te hebben

Rentes voor persoonlijke leningen zijn al lange tijd aan het dalen. Daar lijkt nu een einde aan te komen, volgens onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl. “Waar sinds eind 2019 de gemiddelde rentes voor persoonlijke leningen elke maand lager werden, staan de rentes sinds maart van dit jaar stil”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. Alleen voor leenbedragen vanaf 50.000 euro is de rente in april nog iets omlaag gegaan. Voor lagere bedragen is de rente al drie maanden onveranderd gebleven.

Marges krimpen
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het stagneren van de daling. Ten eerste zijn de rentes al zo ver gedaald dat de kredietverstrekkers niet veel meer verdienen aan het uitlenen van geld. “Als kredietverstrekkers de rentes nóg verder verlagen, houden ze zelf geen winst meer over”, aldus Bulthuis.

Kapitaalmarktrente stijgt
Een tweede reden is dat het verkrijgen van geld voor de kredietverstrekkers zelf duurder wordt doordat de kapitaalmarktrentes stijgen. Ook speelt volgens Bulthuis de coronacrisis een rol: “Verder zijn door de coronapandemie de risico’s van leningen nog steeds onzeker. Bijvoorbeeld doordat mensen misschien toch nog hun baan verliezen en de leningen niet meer kunnen betalen. Deze factoren geven kredietverstrekkers geen ruimte om de rentes verder te verlagen.”

Nieuwe leennormen
Met ingang van 1 april 2021 hanteren kredietverstrekkers nieuwe, aangescherpte leennormen. Hierbij wordt nog uitgebreider gekeken naar de financiële situatie van de potentiële lener dan voorheen het geval was. Hierdoor kunnen veel consumenten nu veel minder lenen. Ook dit is iets wat de kredietverstrekkers terugzien in hun winstgevendheid.

Rentestijging in zicht?
Dat de rentes niet verder dalen, wil niet automatisch zeggen dat ze binnenkort gaan stijgen. Dat hangt volgens Geld.nl af van verschillende factoren, zoals de rente op de kapitaalmarkt en het economisch herstel: “Als de kapitaalmarktrentes blijven stijgen, moeten kredietverstrekkers uiteindelijk hun leenrentes wel verhogen. Hetzelfde geldt als het risico van leningen toeneemt, bijvoorbeeld doordat mensen in de nasleep van de coronacrisis hun baan verliezen.”

Oversluiten
Nu de rentes waarschijnlijk hun laagste punt hebben bereikt, is het een goed moment om te gaan kijken of oversluiten van een lening loont. In tegenstelling tot hypothecaire leningen kunnen persoonlijke leningen boetevrij afgelost worden. Een nieuwe lening afsluiten tegen een lagere rente en daarmee de oude lening met de hogere rente aflossen, kan daardoor een flinke besparing opleveren.

Bron: Geld.nl

GEEN REACTIES