Kwakkelend Leidsche overgenomen door De Goudse

Ondernemers met verzuimverzekering van De Goudse krijgen extra ‘coronadiensten’

Leidsche Verzekering Maatschappij komt in handen van De Goudse. Voor de relatief kleine levenpartij was 2019 een moeizaam jaar.

Niet alleen nam het verlies toe van 1,2 mln euro naar 3,7 mln euro, ook de solvabiliteit daalde fors, zo blijkt uit het jaarverslag over 2019 dat is gedeponeerd bij de KvK. Bedroeg de solvency II-ratio in 2018 nog 214%, eind vorig jaar was dit afgenomen naar 166%, niet veel boven de interne norm van 150%. Dit is volgens de directie van de Leidsche onder meer het gevolg van de lage rente. De solvabiliteit had nog veel lager (en ver onder het vereiste niveau) kunnen uitkomen, maar (voormalig) aandeelhouder Reinsurance Group of America (RGA) stortte vorig jaar 11 mln euro aan extra kapitaal in de Leidsche.

Ook de afgelopen jaren waren de resultaten van de Leidsche niet om over naar huis te schrijven. In 2016 en 2018 was er een verlies van ruim 1 mln euro; alleen in 2017 was er een miniem winstje van 0,2 mln euro. Het premie-inkomen cirkelde in de periode 2016-2018 rond de 35 mln euro, maar steeg afgelopen toch aanmerkelijk naar ruim 37 mln euro. Dit is vooral te danken aan positieve ontwikkeling bij de unit linked-lijfrentepolissen. Verder bezit de Leidsche een portefeuille ORV’s (vooral gerelateerd aan hypotheken) en een closed-book portefeuille met meer traditionele levenpolissen. In totaal bedragen de verzekeringsverplichtingen ongeveer 450 mln, waarvan iets meer dan de helft voor eigen risico.

RGA bezat de Leidsche sinds medio 2013 en verzorgde in de afgelopen periode tevens een herverzekeringscontract met de (overigens in Gouda gevestigde) Nederlandse levenpartij. Bovendien waren belangrijke functies zoals actuariaat, beleggingsbeleid en de IT-infrastructuur verplaatst naar RGA. In een toelichting op de verkoop zegt RGA bij monde van Johan Tuijp (managing director Netherlands & Nordic) nu dat de groeiplannen van de Leidsche ‘niet meer een op een mogelijk waren met RGA als aandeelhouder’.

Nieuwe eigenaar De Goudse is voornemens de Leidsche volledig te integreren in het eigen levenbedrijf. Het is ‘een belangrijke nieuwe stap in de realisatie van onze Nieuw Leven Strategie’, aldus Robbert Prins, bestuurslid van De Goudse. ‘De verwerving van Leidsche helpt ons om onze ambities te realiseren, vanwege hun positie op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen en unit linked lijfrenteproducten.’

GEEN REACTIES