Rabobank start als assurantiemakelaar

Rabobank start als assurantiemakelaar

Rabobank start in oktober als assurantiemakelaar onder de naam Rabo Assurantie Makelaardij. In deze rol kan de bank zelf risico’s op de assurantiebeurs onderbrengen die te groot of te complex zijn voor één verzekeraar. Zo wil de bank haar dienstverlening op verzekeringsgebied voor zakelijke klanten uitbreiden.

In de huidige verzekeringsmarkt wordt het steeds lastiger om specifieke sectoren en risico’s te verzekeren, is de ervaring van de Rabobank. Verzekeraars kiezen voor meer standaardisatie en minder complexiteit, terwijl bij zakelijke klanten de diversiteit en complexiteit van te verzekeren risico’s juist toenemen. Dit vraagt om maatwerk en sectorspecifieke oplossingen waarvoor steeds meer naar de co-assurantiebeurs wordt verwezen. Daarbij zijn grote risico’s vaak te complex om onder te brengen bij één verzekeraar. Via Rabo Assurantie Makelaardij kunnen deze vanaf oktober rechtstreeks op de co-assurantiebeurs verzekerd worden bij (een combinatie van) diverse verzekeraars.

De Rabobank gaat de af te dekken risico’s rechtstreeks op de beurs aanbieden, er passende verzekeraars bij zoeken en de claims afhandelen. Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen standaard beurspolissen, maar ook zelfontwikkelde polissen op de markt te brengen. Met deze stap hoopt Rabobank als partner ook bij moeilijk verzekerbare risico’s haar klanten rechtstreeks een passende en concurrerende oplossing te bieden. Wanneer de verzekeraar weet dat de bank het te verzekeren risico ook financiert, biedt dat meer zekerheid voor zowel klant als verzekeraar.

Voedsel- en vleesverwerkende industrie
Directeur Verzekeren en Pensioen Rabobank Michiel van der Zant ziet met name meer mogelijkheden voor schadeverzekeringen en in specifieke branches als de voedsel- en vleesverwerkende industrie, van oudsher belangrijke klantgroepen van de coöperatieve bank. “De stap naar assurantiemakelaar onderstreept onze ambitie om het beste verzekeringsintermediair van Nederland te zijn.” In de komende periode wordt onderzocht welke risico’s van klanten Rabobank zelf naar de beurs gaat brengen en welke bij de bestaande partners blijven.

De bank zegt de strategie van haar verzekeringstak sinds 2016 flink te hebben aangescherpt. Daarbij lag de focus tot op heden met name op het verbeteren van de dienstverlening aan klanten, kostenbeheersing en optimalisering van de organisatie. De dienstverlening op het zakelijke verzekeringsbedrijf is uitgebreid en geconcentreerd bij 14 sterk lokaal verankerde verzekeringsteams en één team dat gespecialiseerd is in corporate cliënts. In totaal bedienen 850 medewerkers via de Rabo-app, telefoon en live contact de ruim 180.000 zakelijke klanten, variërend van ZZP’ers tot grootzakelijke ondernemingen.

Bron: Rabobank

GEEN REACTIES