Intermediairverenigingen boos op CDFD

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden dat CDFD erg voorbarig is met het voorlopig vaststellen van de (inhaal-)PE-toetstermen.

De reactie van de ‘CANON’-verenigingen:

“Het is verspilde tijd als de markt zich voorbereidt op toetstermen die nog aangepast moeten gaan worden. Het zou beter zijn geweest als het CDFD de komende gesprekken zou hebben afgewacht alvorens tot publicatie over te gaan. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën op dit moment in gesprek met marktpartijen over gewenste versoepeling/verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Het is reëel te veronderstellen dat er dus nog verdere wijzigingen zullen volgen. Met de publicatie van voorlopig vastgestelde toetstermen zaait CDFD eerder verwarring dan dat ze de markt helpt.

Tijdens het gesprek met de sector op 15 oktober jl. heeft het CDFD bovendien de opdracht gekregen ook zelf nog verder met de branche te overleggen over het verder wegnemen van overlap in eindtermen, het zorgen voor een goede vrijstellings- en gelijkstellingsregeling en betere aansluiting bij de beroepspraktijk. Ook het voorstel dat voor integriteit en adviesvaardigheden het bijwonen van een goed programma effectiever is dan toetsing via multiple choice vragen is onderwerp van gesprek. Tenslotte moet het ministerie ook nog de vraag beantwoorden hoe een PE-examen zich verhoudt tot andere vergelijkbare beroepen.”

GEEN REACTIES