Inhoud Inhaal-/PE-examens bekend

Om de markt de kans te geven zich voor te bereiden op de bekwaamheidswijzigingen heeft CDFD mogelijke versoepelingen door de minister niet afgewacht.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument ‘Vaststelling inhoud Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014’ de toetstermen voor die examens voorlopig vastgesteld.

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën momenteel in gesprek met marktpartijen over mogelijke versoepelingen binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

Dit overleg kan resulteren in verdere aanpassingen. Het CDFD wil de markt echter nu al in kennis stellen van de voorlopige bevindingen naar aanleiding van de marktreacties op het consultatiedocument ‘Vaststelling inhoud Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014’. De markt kan zich zodoende toch alvast voorbereiden op de aanstaande wijzigingen rond het thema vakbekwaamheid.

Toetstermen ‘oude kennis’ zijn geschrapt

Nieuwe afwegingen hebben er toe geleid dat het aantal toetstermen met 30% is verminderd. Met name een aantal toetstermen met betrekking tot (oude) kennis en vaardigheden is geschrapt. De nadruk is meer komen te liggen op de toetsing van PE-actualiteiten, professioneel gedrag en competenties (uitgezonderd de Modules Inkomen en Vermogen, omdat de Module Inkomen nieuw is en in de Module Vermogen het (nieuwe) onderwerp beleggingsobjecten is opgenomen).

Zorgverzekering

Het College heeft intussen tevens de consultatie van de module ‘Zorgverzekering’ afgerond. Slechts één vertrouwelijke reactie werd ontvangen. Die geeft geen aanleiding tot aanpassing van het advies van het CDFD over de eind- en toetstermen voor de module ‘Zorgverzekering’. Er zijn voor deze module geen PE-actualiteiten geselecteerd.

Volmachtmodules worden opgeschort

De modules ‘Volmacht Algemeen’ ‘Volmacht Schade Extra’ en ‘Volmacht Overig’ ontbreken in dit overzicht. Het aantal geselecteerde toetstermen met betrekking tot de module Volmacht Algemeen was te gering. Het advies met betrekking tot de modulen Volmacht Schade Extra en Volmacht Overig stelt het College uit. CDFD heeft namelijk op basis van voortschrijdend inzicht het ministerie voorgesteld om de positie van de Gevolmachtigd Agent in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk te heroverwegen in dialoog met de marktpartijen. Het ministerie heeft dit initiatief ondersteund en zal de vakbekwaamheidseisen ten aanzien van de modulen Volmacht Algemeen, Volmacht Schade Extra en Volmacht Overig, opschorten.

GEEN REACTIES