Intermediair wint terrein bij Unigarant

Het intermediairkanaal pakt een iets groter stukje van de provisiekoek van Unigarant, de gevolmachtigd agent van UVM Verzekeringen. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2017.

Unigarant en UVM Verzekeringen zijn beiden een 100%-dochter van de ANWB. Het merk Unigarant wordt gedistribueerd via assurantietussenpersonen, reisbureaus en retailers (zoals rijwielhandelaren). Deze laatste twee groepen staan binnen de Wft bekend als de zogeheten ‘nevenverzekeringstussenpersonen’. Daarnaast gebruikt Unigarant het merk ANWB Verzekeringen voor directe verkoop.

Provisie
Unigarant ontving in 2017 een bedrag aan €110,7 mln aan provisie van UVM, 7,9% meer dan een jaar eerder. Van dit bedrag vloeide €49 mln naar het intermediair, een stijging van 9,4%, wat inhoudt dat het aandeel van de tussenpersonen in de provisie-inkomsten van Unigarant toeneemt. Deze beweging is een trendbreuk vergeleken met de afgelopen jaren, waarin dit aandeel van de tussenpersonen juist aan het afnemen was. Unigarant anticipeerde hier begin vorig jaar al op, onder meer door de tekenprovisie voor het zogeheten Woonpakket Plus in twee stappen te verlagen van 25% naar 20%.

Reis en fiets
Uit de berichtgeving kan verder worden afgeleid dat rijwielhandelaren en reisbureaus een extra graantje meepikten. Volgens Unigarant was er in het bijzonder bij reis- en fietsverzekeringen sprake van premiegroei. Deze verzekeringscategorieën worden in het jaarverslag niet als zodanig uitgesplitst, maar vallen onder ‘brand en andere schade’. Bij deze categorie steeg de premie in 2017 van €85 mln naar €102,5 mln, terwijl de aan Unigarant vergoedde provisie bij deze verzekeringen met bijna €5 mln toenam naar ruim €30 mln.

Schade
In totaal realiseerde UVM over 2017 een premiestijging van 9% tot €356 mln. Door het uitblijven van omvangrijke schades (zoals de hagelstormen van juni 2016), steeg het technisch verzekeringsresultaat van €19,1 mln naar €27,4 mln. De stijging was vooral te zien bij de cascoverzekeringen voor auto’s en bij brand. Bij WA-motorrijtuigenverzekeringen schrijft UVM nu bijna zwarte cijfers. Volgens de verzekeraar liggen de voorzieningen voor letselschade voorlopig op een voldoende niveau.

GEEN REACTIES