‘Verschil vergoeding hypothecair en consumptief krediet gaat wringen bij wijziging Wft’

'Verschil vergoeding hypothecair en consumptief krediet gaat wringen bij wijziging Wft'
© Pixabay

Het voorstel van het Ministerie van Financiën om de opleidingsmodule hypothecair krediet uit te breiden met de eind- en toetstermen consumptief krediet wordt ondersteund door de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners en de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Wel leggen de besturen van beide organisaties in een reactie op het wetsvoorstel hun bedenkingen voor aan de minister.

Eerste bedenking is dat de wetswijziging, die in zou moeten gaan per 1 april 2019, in de praktijk kan leiden tot een stimulans om bij de financiering van woningen vaker gebruik te maken van consumptief krediet. De besturen vragen zich af of dit wenselijk is.

Daarnaast wijzen de besturen op de verschillen in het vergoedingsmodel. Wanneer straks voor de financiering van een woning zowel een hypotheek als een consumptief krediet afgesloten wordt, springen deze verschillen in het oog. Over het ene deel van het krediet (consumptief krediet) is het bij wet verplicht vergoeding via provisie te ontvangen en is directe beloning verboden; over het andere deel van het krediet (de hypotheek) is een directe vergoeding verplicht en provisie juist verboden. De besturen vinden dit moeilijk uit te leggen aan de klant.

Nadere motivatie op zijn plaats
In hun brief aan de minister stellen zij: “Nu, door de door u voorgestelde wijziging, verwacht mag worden dat vaker dan in het verleden adviezen worden gegeven, waarbij sprake is van een combinatie van consumptief- en hypothecair krediet, zijn wij van oordeel dat een nadere motivatie van uw zijde voor het in stand houden van het verschil in behandeling van deze beloning, op zijn plaats is.

“Tevens vragen wij u de Autoriteit Financiële Markten te verzoeken een visie te geven op de vraag of en zo ja eventuele verdere popularisering van consumptief krediet in het kader van de financiering van een woning, positief geacht kan worden voor de positie van de consument, mede in het licht van het wettelijk verschil in het vergoedingsmodel.”

Welkome besparing
Tegen de wetswijziging zelf hebben de besturen geen bezwaren: “Gelet op de grote mate van samenloop tussen enerzijds het type adviseurs en anderzijds de kennis en vaardigheidselementen van beide product-dienstencombinaties, ondersteunen wij uw voornemen om de eind- en toetstermen zodanig aan te passen dat vanaf 1 april 2019 het diploma Wft hypotheken niet alleen kwalificeert voor advies en bemiddeling in hypothecair krediet maar ook voor consumptief krediet. Deze wijziging zal tot een welkome financiële besparing voor de betrokken adviseurs leiden zonder dat daarmee het deskundigheidsniveau hoeft te worden aangetast.”

Bron: NVHP, StCEHP

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES