Meer premie voor De Goudse maar ook meer kosten

Verzekeraar De Goudse boekte in 2017 een premiestijging van 8%, maar zag tegelijkertijd ook de kosten stijgen, waardoor de winst nipt hoger uit kwam op €34,4 mln.

Uit het summiere persbericht dat de verzekeraar vrijdag naar buiten bracht, kan maar weinig worden afgeleid over de operationele prestaties van het bedrijf. Het jaarverslag over 2017 is nog niet gepubliceerd. Zo geeft De Goudse nog geen combined ratio van het schadebedrijf en wordt zelfs het premie-inkomen niet uitgesplitst in leven- en schadepremie.

Schade
Wel wordt duidelijk dat er hogere premies waren bij de zakelijke schade- en inkomensverzekeringen en dat het technisch schaderesultaat is verbeterd, van €7,7 mln naar €11,8 mln. Daarbij moet worden aangetekend dat De Goudse in 2016 voor een bedrag van €15 mln de voorzieningen voor inkomensverzekering moest versterken vanwege de lage rente. Deze voorziening is meegenomen in het technisch resultaat over 2016. En hoewel hiermee voorzichtig kan worden geconcludeerd dat zonder het voorzieningeneffect het schadebedrijf slechter heeft gepresteerd dan in 2016, voldoet het resultaat volgens bestuursvoorzitter Bouwmeester aan de doelstellingen. Het technisch resultaat van het levenbedrijf nam af van €25,5 mln naar €19,5 mln. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de daling is.

Kosten
De Goudse geeft wel aan dat het totale kostenniveau voor het verzekeringsconcern in 2017 is toegenomen. Voor een deel komt dit doordat de uitgaven voor innovatie en digitalisering met 20% zijn verhoogd. Verder was er een stijging van de reguliere kosten met ruim 4%. Verder neemt het percentage zakelijke verzekeringen in de portefeuille van De Goudse verder toe. In 2017 steeg dit naar 73%.

Opmerkelijk is dat ondanks de premiegroei het balanstotaal, de technische voorzieningen en de beleggingen alle drie afnemen. Omdat het aansprakelijk vermogen steeg, kwam de Sovency II-ratio 12%-punt hoger uit op 236%.

GEEN REACTIES