Inkomen zzp-er is behoorlijk divers

Kredietaanbieders doen nog altijd te weinig aan overkreditering en betalingsachterstanden
© Pixabay

Niet alleen voor politici en sociale partners, maar ook voor hypotheek- en verzekeringsadviseurs is het punt om rekening mee te houden: er zijn zzp-ers die nauwelijks rond kunnen komen maar ook zelfstandigen die zeer goed verdienen.

Dé zzp-er bestaat niet. Deze oneliner houdt tot nog toe de discussie over de positie van zelfstandigen in de politiek en de polder in een houdgreep. Aan de ene kant betogen vakbonden en linkse partijen dat er veel (schijn)zelfstandigen zijn met een (te) laag inkomen; aan de andere kant staan liberale partijen en werkgevers die benadrukken dat veel zzp-ers succesvolle ondernemers zijn met een dito inkomen. Beide groepen hebben gelijk, zo leert een nieuw cijferoverzicht van het CBS.

In het overzicht geeft het CBS overigens alleen inkomensuitsplitsingen van de sectoren zakelijke dienstverlening, handel, bouw, zorg en landbouw. De omvangrijke groep ‘overig’ (560.000 zzp-ers) wordt hier niet meegeteld.

Van de zzp-ers in de onderzochte sectoren haalden in 2018 bijna 22.000 zelfstandigen een negatief inkomen en 207.000 zzp-ers een minimaal inkomen tussen de 0 en twintigduizend euro. Aan de bovenkant van het inkomensspectrum haalden ruim 68.000 zelfstandigen een inkomen van meer dan een ton. Daarvan verdienden 22.000 zelfs meer dan anderhalve ton. Bijna 270.000 zelfstandigen zitten in de categorie laag tot middeninkomen (20.000 tot 50.000 euro) en bijna 182.000 in de groep ‘bovenmodaal’ (50.000 tot 100.000 euro).

Het beeld is dus zeer divers en werken met gemiddelden is daarmee zinloos. Daarnaast zijn binnen de beroepsgroepen de inkomensverdelingen erg verschillend. Wel zijn er een paar accenten te zien. Zo bevat de inkomensgroep nul tot 20.000 euro verhoudingsgewijs flink wat zorg-zzp-ers. 36% van de zorgprofessionals zit in deze categorie. Ook in de handel (o.m. webshops e.d.) zit bijna een derde van de zelfstandigen in het lage inkomenssegment.

De bouw en landbouw bevatten daarentegen relatief veel zzp-ers met een middeninkomen. Iets minder dan de helft van de bouw- en agrarische zelfstandigen verdient een inkomen tussen de 20.000 en 50.000 euro. De zakelijke dienstverlening tot slot kent in absolute aantallen (ca 87.000) de meeste zzp-ers met een bovenmodaal of topinkomen.

GEEN REACTIES