Atradius: meer kans op wanbetaling door komst Amazon

Investico: Gebrekkig toezicht op crowdfunding leidde al tot tientallen faillissementen
© Pixabay

Kredietverzekeraar Atradius verwacht dat door de komst van onlinegigant Amazon meer Nederlandse retailbedrijven in financiële problemen komen.

De positie van retail in Nederland is al niet rooskleurig, zo blijkt uit statistieken van de kredietverzekeraar. Vorig jaar was vooral deze sector verantwoordelijk voor de forse stijging (17%) van het aantal schadeclaims bij Atradius voor wanbetaling. Deze claims werden onder meer veroorzaakt door een aantal grote faillissementen.

Voor de komende jaren zijn de verwachtingen voor retail in Nederland niet positief, zegt Atradius. Het betreden van de Nederlandse markt door Amazon zal bijvoorbeeld niet zonder gevolgen blijven. “De komst van Amazon zal niet alleen fysieke winkels treffen, maar zet ook de prijzen en marges van andere online spelers onder druk. Partijen die inmiddels goed gepositioneerd zijn en voldoende financiële slagkracht hebben, zullen het beste in staat zijn om deze concurrentie het hoofd te bieden”, vertelt Edwin Kuhlman, hoofd acceptatie Atradius Nederland.

Een ander probleemgeval is de bouw in Nederland. De liquiditeit van veel bouwbedrijven is onder druk komen te staan door de PFAS- en stikstofcrisis, aangezien veel lopende bouwprojecten stil kwamen te liggen en vergunningen voor nieuwe projecten niet werden afgegeven. Dit kan volgens Kuhlman tot een toenamen van het aantal faillissementen leiden.

Behalve in Nederland zorgen retail en bouw Atradius ook in het Verenigd Koninkrijk extra schadeclaims (+10%), mede als gevolg van een sterke stijging van het aantal faillissementen. Daarnaast laat de betalingsmoraal in het VK nogal te wensen over. “In het Verenigd Koninkrijk is sprake van het hoogste aantal achterstallige facturen (35,1 procent) in West-Europa (29,9 procent). 7,9 procent staat zelfs langer uit dan 90 dagen, opnieuw het hoogste percentage in de regio, en kan uiteindelijk leiden tot een claim”, aldus de kredietverzekeraar in een toelichting.

Polen heeft volgens Atradius te maken met een vertraging in de bouwsector en de maakindustrie. Voor andere belangrijke handelspartners van Nederland is het beeld gunstiger. “Zo waren er in Duitsland, ondanks de terugval van de maakindustrie, voor relatief weinig schades, zijn de vooruitzichten in België goed, presteerde Frankrijk gemiddeld en heeft Italië het, gezien de onzekere economische omstandigheden, redelijk goed gedaan.”

GEEN REACTIES