In 2020 voor 88 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt

Voor 88 miljoen aan verzekeringsfraude opgespoord in 2020

Het opsporen van fraude heeft de volgens het Verbond van Verzekeraars in 2020 een besparing van 88 miljoen euro opgeleverd voor de verzekeraars. De jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit laten zien dat er ongeveer 13.000 fraudegevallen aan het licht gekomen zijn.

Frauderende verzekerden zadelen de overige verzekerden op met extra hoge premies. Daarom is het Verbond blij dat er tegen de fraude opgetreden wordt. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Het is voor ons allemaal van belang dat verzekeraars fraude opsporen, daarmee worden premiestijgingen als gevolg van ongewenst gedrag voor de consument en bedrijven voorkomen.”

Lager aantal ontdekte fraudezaken

In 2020 werden 13.000 gevallen van fraude ontdekt. In 2019 waren dit er bijna twee keer zo veel: ruim 22.000 gevallen. In 2018 lag het aantal ook dicht in de buurt van de 13.000 zaken. Het totale bedrag dat ermee gemoeid is, varieert minder. Dat steeg van 82 miljoen euro in 2018 naar 96 miljoen in 2019 om in 2020 uit te komen op 88 miljoen.

Vorig jaar werd gezegd dat de groei in het aantal ontdekte fraudegevallen het resultaat was van intensieve samenwerking en kennisdeling tussen verzekeraars en het gebruik van systemen die opvallende gegevens signaleren. Of deze grotere pakkans de kwaadwillenden heeft afgeschrikt zodat er nu minder fraude wordt gepleegd of dat er een andere reden is voor de daling, is niet duidelijk. Het Verbond concludeert dat zaken als het thuiswerken, de avondklok en de lockdowns vanwege de coronacrisis geen invloed hebben gehad op de totale hoeveelheid opgespoorde fraudezaken. Wel is er een grote toename van 40% in het aantal bedrijven dat betrokken was bij fraude.

Autoverzekeringen populair doelwit

De meeste fraudegevallen werden ontdekt bij de motorrijtuigenverzekeringen: hier ging het om 3.871 gevallen. Ook van de woonverzekeringen en reisverzekeringen werd vaak misbruik gemaakt. Manieren om extra van de verzekeringen te profiteren waren het fingeren van schade, het verhogen van de werkelijk geleden schade, meerdere keren claimen en het vervalsen van facturen. Een groot deel van de fraude (66%) wordt al ontdekt bij aanvang van de verzekering: het gaat dan om opzettelijke misleiding van verzekeraars door bijvoorbeeld het schadeverleden niet naar waarheid te vermelden.

Weurding: “Bewezen verzekeringsfraudes zijn het resultaat van intensieve samenwerking en informatie- en kennisdeling tussen verzekeraars onderling, met de politie en het OM. Bovendien voorkomt vroegtijdige signalering van fraude schadekosten en dat is gunstig voor alle verzekerden.”

Cybercriminaliteit

Een steeds belangrijker wordend fenomeen is de cybercriminaliteit. Verzekeraars werken samen in het Computer Emergency Response Team om informatie over cybercrime-aanvallen te verzamelen, verwerken en te delen. Weurding: “Zo dragen verzekeraars actief bij aan gegevensbescherming van klanten. Daarnaast wordt door het Verbond een evaluatiemodel ontwikkeld om kwetsbaarheden goed in kaart te brengen bij verzekeringsmaatschappijen die het slachtoffer werden van verzekeringsfraude.”

Het Verbond van Verzekeraars organiseert op 3 november het digitale event “Boef de Baas: preventie kan alleen door innovatie!” over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verzekeringsfraude en -criminaliteit.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES