Stijgende hypotheekrente zorgt voor piek in aantal hypotheekaanvragen

Stijgende rente zorgt voor toename aantal hypotheekaanvragen

De afgelopen twee weken staan in de top vijf van weken met het hoogste aantal hypotheekaanvragen zoals gemeten door HDN sinds 2011. Dit meldt de Hypotheekshop. Het aantal aanvragen is echter nog wel aanzienlijk lager dan in de twee weken met de hoogste aantallen aanvragen. Dit waren twee weken in maart en april 2020, tijdens de eerste lockdown. Volgens de hypotheekadviseur moet de oorzaak van het hoge aantal aanvragen gezocht worden in de aangekondigde verhoging van de hypotheekrente.

Kans op vertragingen

In week 41 werden 16.000 hypotheekaanvragen gedaan en in week 42 15.500. Tijdens de piek vorig jaar waren dat er 20.000. Tijdens de piek in het voorjaar van 2020 was er net als nu sprake van een stijging van de hypotheekrente.

Zoals de laatste tijd gebruikelijk is, zijn het vooral oversluiters en doorstromers die meer hypotheken aanvragen, namelijk allebei 50% meer. Dat er meer hypotheken worden aangevraagd, betekent ook de verwerking van al deze aanvragen langer kan duren. De Hypotheekshop adviseert consumenten dan ook hier rekening mee te houden en, indien mogelijk, een langer voorbehoud van financiering te bedingen als zij een woning kopen.

Niet overal stijgt de rente

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de almaar dalende hypotheekrentes. Nog niet alle geldverstrekkers verhogen echter de rente. Sommige verhogen de rente nog niet of nauwelijks, andere alleen voor bepaalde rentevaste perioden. Het valt de Hypotheekshop op dat “de grootbanken wél over de hele linie hebben verhoogd en ook wat meer dan gemiddeld. Zij hebben grote hypotheekportefeuilles en lijken alvast voor te sorteren op de hogere kapitaalvereisten voor hypotheken die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt per 1 januari aanstaande.”

Per 1 januari 2022 wordt een ondergrens voor de risicogewichten van hypotheken ingevoerd. Hierdoor zouden de banken in totaal rond 5 miljard euro extra kapitaal moeten aanhouden. Hiermee zijn ze beter in staat eventuele prijscorrecties op de huizenmarkt op te vangen. Vanwege de coronacrisis stelde DNB deze maatregel uit, maar met de huidige stijgende woningprijzen wil DNB niet langer wachten.

Waarom stijgt de rente?

De Hypotheekshop noemt een aantal redenen waarom de hypotheekrente omhoog gaat. Ten eerste is de rente op overheidsleningen gestegen. Daarnaast neemt de inflatie toe. Ook wordt er rekening gehouden met het afbouwen en stoppen van opkoopprogramma’s van de centrale banken, wat naar verwachting een hogere kapitaalmarktrente oplevert.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES