Impasse bij afhandeling schades schietdrama Alphen, Verbond start onderzoek

Impasse bij afhandeling schades schietdrama Alphen, Verbond start onderzoek
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars gaat onderzoek doen naar kwalijke praktijken van belangenbehartigers bij de afhandeling van schades aan slachtoffers van het schietdrama in Alphen aan den Rijn uit 2011. Onlangs werden hierover Kamervragen gesteld.

“Helaas herkennen verzekeraars het beeld uit de beantwoording dat er belangenbehartigers zijn die geen of onvoldoende informatie aanleveren waardoor vertraging ontstaat”, meldt het Verbond in een persbericht. “Dit is niet in het belang van het slachtoffer, het Verbond gaat daarom onderzoeken hoe vaak slachtoffers voor de tweede keer slachtoffer worden door kwalijke praktijken van belangenbehartigers.”

In 2011 richtte Tristan van der Vlis een bloedbad aan in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Van de tenminste 129 zaken van de slachtoffers – nabestaanden, gewonden, getuigen – zijn er tot nu toe slechts 32 afgerond. Dat komt deels door “onvermijdelijke, niemand na te dragen redenen, zoals medische eindtoestand, re-integratie of onduidelijkheid over de door het ongeval ontstane beperkingen”, aldus het Verbond. Daarnaast is er “in een beperkt aantal zaken” sprake van niet voortvarend handelen door de belangenbehartiger van het slachtoffer (14%) of door verzekeraars (8%).

Het duurde tot 2019 voordat de politie aansprakelijk werd gesteld voor het drama. Deze had de dader – met een psychiatrische verleden – nooit een wapenvergunning mogen geven. Deze lange rechtsgang zorgde al voor forse vertraging. Maar sindsdien gaan de zaken niet sneller.

Belangenbehartiger
Het grootste probleem wordt veroorzaakt door een impasse die is ontstaan tussen de VSSA, de stichting die de schadevergoedingen moet toewijzen, en een belangenbehartiger. Deze raadsman, die diverse slachtoffers bijstaat, weigert dossiers van hen over te dragen uit wrevel over de gang van zaken, een ongebruikelijke stap. Minister Ferd Grapperhaus in de beantwoording van de Kamervragen: “De rol van de betreffende belangenbehartiger(s) is steeds gerespecteerd. Het neveneffect is helaas dat slachtoffers afgeschermd worden en niet rechtstreeks benaderd kunnen worden om hen direct te informeren of om ontbrekende gegevens te vragen. Dit leidt mogelijk tot aanhoudend incomplete dossiers. Een impasse die juist in belang van diezelfde slachtoffers doorbroken moet worden.”

Daarnaast zijn er klachten over experts die “oneerlijke en zeer grievende vragen” stellen die de al zeer getraumatiseerde mensen van hun stuk brengen, waardoor anderen zich niet durven te melden. Ook zijn er klachten over te lage schadevergoedingen en, o.a. bij tv-programma EenVandaag, dat de verzekeraar “elk dossier doorspit.”

Het Verbond benadrukt nogmaals het belang van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), dat goede belangenbehartiging waarborgt. Omdat inschrijving bij dit Keurmerk geen verplichting is, start het Verbond nu een onderzoek naar de gang van zaken. Daarnaast roept het Verbond betrokkenen, in het bijzonder verzekeraars, op om hun geschillen neer te leggen bij de onlangs opgerichte Kamer Langlopende Letselschadezaken.

GEEN REACTIES