Wijzigingen bij aanvraag hypotheek met NHG per 1 juli 2021

wijzigingen NHG 1 juli 2021

NHG heeft tot doel een verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk consumenten. Een hypotheek kan alleen in aanmerking komen voor NHG als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Per 1 juli 2021 wijzigen de Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG. Deze wijzigingen hebben onder andere tot gevolg dat het proces van het aanvragen van een hypotheek voor de consument makkelijker en goedkoper wordt. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Brondata gebruiken toegestaan
Veel hypotheekverstrekkers gebruiken al brondata. Voor de consument is dit handig omdat deze zelf minder gegevens hoeft aan te leveren. De data worden dan direct verkregen van bronnen als de overheid en banken. NHG is voorstander van innovatie in het proces van het aanvragen van een hypotheek en staat daarom voortaan het gebruik van brondata, onder voorwaarden, toe.

Desktoptaxaties
Bij het aanvragen van een hypotheek wordt al gebruik gemaakt van modelmatige waardering. Per 1 juli 2021 wordt deze vorm van taxeren vervangen door de zogenaamde desktoptaxatie. Bij deze nieuwe vorm van taxeren is altijd een taxateur betrokken, in tegenstelling tot bij de pure modelmatige waardering. NHG gaat vanaf 1 juli 2021 deze taxaties accepteren bij leningen van maximaal 90% van de waarde van het onderpand. Voor de consument is dit sneller en goedkoper dan het laten maken van een taxatierapport.

Vervallen hypotheekrenteaftrek
Sinds 2001 is het recht op hypotheekrenteaftrek gemaximeerd op dertig jaar. Voor mensen die in dat jaar een hypotheek hebben afgesloten, geldt in 2021 dus dat ze nog tien jaar recht hebben op die aftrek. Omdat bij de toetsing van de betaalbaarheid van de hypotheeklasten naar de eerstvolgende tien jaar gekeken wordt, kan dit vanaf 2021 impact hebben op nieuwe hypotheekaanvragen. Met ingang van 1 juli 2021 zal dan ook rekening gehouden worden met de hogere lasten die consumenten door het vervallen van de hypotheekrenteaftrek hebben.

Hardheidsclausule
Consumenten kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule om af te wijken van de Voorwaarden en Normen van NHG. Het blijkt echter lastig te zijn voor de consument om zo’n verzoek op de juiste manier in te vullen. Daarom is het vanaf 1 juli 2021 alleen nog voor adviseurs en geldverstrekkers mogelijk om een verzoek in te dienen tot het toepassen van de hardheidsclausule. Daarbij wordt voortaan een vast format gebruikt, waardoor het proces efficiënter en sneller wordt voor consument, adviseur en geldverstrekker.

GEEN REACTIES