Hypotheekrente al maanden stabiel

geld.nl: hypotheekrente afgelopen maanden stabiel

De gemiddelde hypotheekrente is de afgelopen maanden nauwelijks gewijzigd. Dat constateert vergelijkingssite Geld.nl. In maart zag Geld.nl al dat de hypotheekverstrekkers de rente niet verder verlaagden. Sinds die tijd is de hypotheekrente stabiel. Volgens Geld.nl verhogen of verlagen sommige hypotheekverstrekkers de rente wel, maar met kleine percentages en zodanig dat het gemiddelde ongeveer gelijk blijft.

Oorzaken stabiel blijven hypotheekrente
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente op een laag niveau. Volgens Geld.nl blijven hierdoor de rentes voor hypotheken met een korte rentevaste periode laag. Voor de rente voor hypotheken met een lagere rentevaste periode is de kapitaalmarktrente van belang. Deze is volgens Geld.nl tot mei van dit jaar gestegen maar nu weer aan het dalen. “Toch zien we de hypotheekrentes hier niet echt meebewegen”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Alleen bij de gemiddelde hypotheekrente 20 jaar vast was er in mei nog een kleine stijging.”

Geld.nl geeft de grote concurrentie op de hypotheekmarkt als reden voor het niet meebewegen met de kaptiaalmarktrente. “Hypotheekverstrekkers durven hun rentes niet te ver te verhogen, omdat consumenten dan voor hun concurrenten zullen kiezen. Gevolg is wel dat hypotheekverstrekkers minder winst maken op hun hypotheken. Ze kiezen dus voor een lagere marge om hun positie in de markt te behouden”, aldus Geld.nl.

Verwachting: de rente gaat stijgen
De verwachting van Geld.nl is dat de hypotheekrente de komende maanden niet erg zal veranderen. Na verloop van tijd zullen de rentes weer gaan stijgen, denkt Geld.nl: “Doordat de corona-maatregelen steeds verder versoepeld worden en mensen weer meer en meer gaan uitgeven, blijft de inflatie stijgen. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat de kapitaalmarkrentes verder stijgen en hypotheekverstrekkers hun tarieven wel moeten verhogen, om nog voldoende te verdienen aan hun hypotheken.”

Verschillende verwachtingen
De Consumentenbond heeft eind juni economen van drie grote banken gevraagd naar hun verwachtingen. Deze banken verwachten geen van allen grote veranderingen. ING Bank verwacht voor dit jaar en volgend jaar een lichte stijging. Rabobank verwacht een lichte daling van de kapitaalmarktrente en tussen medio 2023 en 2024 een lichte stijging. Aan een voorspelling van de hypotheekrente waagt deze bank zich niet. ABN AMRO Bank verwacht juist dat de hypotheekrente op korte termijn licht gaat toenemen om aan het einde van dit jaar weer op het huidige niveau terug te keren.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het voorspellen van de ontwikkeling van de hypotheekrente geen eenvoudige zaak is en dat de deskundigen het niet helemaal met elkaar eens zijn. Wel verwachten ze allemaal dat de rente de komende tijd niet sterk zal wijzigen.

 

GEEN REACTIES