Helft uitvaartverzekeringen dekt kosten uitvaart niet

copyright Pixabay

Iets meer dan de helft van de mensen met een uitvaartverzekering, kiest voor een dekking lager dan de gemiddelde kosten van een uitvaart.

Dat blijkt uit een onderzoek dat uitvaartverzekeraar Monuta afgelopen maand deed onder bijna 1800 mensen van 18 jaar en ouder. Gemiddeld genomen komen de kosten van een uitvaart volgens Monuta uit op ongeveer €8.500.

Geen juist beeld
De geënquêteerden gaan er echter in meerderheid (60%) van uit dat hun polis de kosten van de uitvaart wel dekt. Daarnaast zegt ruim een vijfde geen idee te hebben of de gekozen dekking voldoende is. 17% weet zeker dat de dekking niet toereikend is om alle kosten te dekken. Voor een deel komt de discrepantie doordat een aanzienlijke groep mensen geen juist beeld heeft van wat een uitvaart kost. Veel mensen schatten volgens het onderzoek de kosten op ongeveer €7.000, iets meer dan een kwart schat deze tussen de €5.000 en €7.000 en 22% denkt zelfs dat dit minder is dan €5.000.

Nabestaanden
Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst 85% van de ondervraagden het belangrijk vindt dat nabestaanden niet met de kosten van een uitvaart geconfronteerd worden. Twee op de drie ondervraagden vindt het afsluiten van een uitvaartverzekering de beste oplossing om dat te voorkomen. Driekwart zegt ook daadwerkelijk maatregelen genomen te hebben die ervoor zorgen dat de nabestaanden niet de kosten van de uitvaart hoeven te betalen. Naast het afsluiten van een uitvaartverzekering komt het ook voor dat men spaargeld opzij zet waar een eventuele uitvaart van betaald kan worden. Een kwart van de ondervraagden heeft echter niets heeft geregeld voor zijn of haar uitvaart.

Belangrijk
Meer dan twee derde van de ondervraagden vindt een uitvaartverzekering een belangrijke, zo niet noodzakelijke verzekering en 70% heeft ook daadwerkelijk zo’n verzekering. Daarmee komt de uitvaartverzekering op de vierde plaats ten opzichte van andere, veel voorkomende, niet verplichte verzekeringen: Op de eerste drie plaatsen staan de aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering. Wel vindt men een uitvaartverzekering belangrijker dan een rechtsbijstandsverzekering, fietsverzekering, telefoonverzekering of ziektekostenverzekering voor dieren.

Bron: Monuta

GEEN REACTIES