Grote verschillen in aanpak fraude bij houders Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Grote verschillen in aanpak fraude bij houders Keurmerk Klantgericht Verzekeren
© Pixabay

Bedrijven met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verschillen nogal in hun aanpak van fraudebestrijding. Dat blijkt uit het Themaonderzoek naar fraudebeleid onder de keurmerkhouders van de Stichting toetsing verzekeraars. De gemiddelde benchmarkscore ligt op 73%. Dat is gemiddeld genomen een goede score, vindt de stichting, maar er is wel veel variatie in de scores.

ASR staat met een score van 93% op de eerste plaats. Op de tweede plaats volgt met een score van 88% verzekeraar OHRA. Op een gedeelde derde plaats staan met 87% vier Achmea-labels: Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Tegenover de hoogste score van 93% staat echter de laagst scorende van 52%. Zeven verzekeraars scoren lager dan 60%.

Verbetermogelijkheden
In het onderzoek komen een aantal goede praktijkvoorbeelden en verbetersuggesties naar voren. Een daarvan gaat over een uniforme registratie van incidentonderzoeken in de verzekeringsbranche. Alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, melden hun incidentonderzoeken in principe bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Maar niet alle verzekeraars hanteren dezelfde maatstaven om incidentonderzoeken te melden. Dat komt een goede overkoepelende registratie niet ten goede. Directeur van Stichting toetsing verzekeraars, Ron van Kesteren, roept verzekeraars dan ook op om incidentonderzoeken altijd bij het CBV te melden.

De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars is in 2009 opgericht om de klantgerichtheid bij verzekeraars en gevolmachtigden te bevorderen en zichtbaar te maken. De stichting geeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren uit. Er zijn nu 39 keurmerkhouders, samen goed voor ongeveer twee derde van de verzekeringsmarkt.

Bron: Stichting toetsing verzekeraars

 

GEEN REACTIES