Gemiddelde dekkingsgraad Nederlandse pensioenfondsen toegenomen tot 120%

dekkingsgraden pensioenfondsen blijven gelijk in november

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gestegen van 114% naar 120%. Het is ruim tien jaar geleden dat de dekkingsgraad zo hoog was. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de toename van de rente. Daarnaast was er ook sprake van herstel op de aandelenmarkt. Dit komt naar voren uit de Pensioenthermometer van Aon, waarmee de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad dagelijks wordt bijgehouden.

Herstel aandelenportefeuille

De maand maart kenmerkt zich door grote zorgen en onzekerheid over de situatie in Oekraïne. De prijs van olie bleef stijgen en de Europese Unie wil de afhankelijkheid van Russisch gas sterk verminderen. De inflatie bleef stijgen en ook de rente ging omhoog. De aandelen van de ontwikkelde markten deden het goed met een stijging van bijna 5%. De opkomende markten deden het minder door lockdowns in China en daalden ruim 1%. Beleggingen in grondstoffen gingen, net als de grondstofprijzen, sterk omhoog: deze namen ruim 8% in waarde toe. Bedrijfsobligaties, emerging market debt en de vastrentende portefeuille hadden last van de stijgende rente en verloren daardoor waarde. De totale portefeuille kwam uiteindelijk uit op een winst van 0,2%.

Verplichtingen gedaald, wel zorgen over inflatie

De verplichtingen daalden met ruim 5% dankzij de grote stijging van de rente. De 30-jaars rente kwam uit op 1% en de rentecurve steeg over de eerste 40 jaar met gemiddeld 32 basispunten. Ook de inflatie blijft sterk toenemen. Voor maart komt deze uit op bijna 12%. De vraag is in hoeverre het nieuwe pensioenstelsel in staat is inflatierisico’s op te vangen. “In de Memorie van Toelichting op de Wet Toekomst Pensioenen wordt een nieuwe mogelijkheid genoemd om het inflatierisico af te dekken in het nieuwe stelsel, namelijk door de inflatie mee te nemen in het beschermingsrendement. Ook kan het inflatierisico via de solidariteitsreserve lopen”, aldus Aon. “Wij zien binnen het nieuwe stelsel meer mogelijkheden om het inflatierisico af te dekken”, zegt Frank Driessen, CEO van Aon Wealth. “Waar in het huidige stelsel het aanhouden van inflatiebeschermende producten eerder afgestraft wordt, kan er in het nieuwe stelsel een zekere mate van inflatiebescherming toegepast worden.”

Indexatie steeds waarschijnlijker

De kans dat pensioenfondsen binnenkort kunnen gaan indexeren, wordt steeds groter. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden, is gestegen naar 112%. In februari was dit nog 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110% mogen pensioenfondsen indexeren. Bij de huidige stand van de gemiddelde dekkingsgraad zal dit dus voor steeds meer pensioenfondsen haalbaar zijn. Ook speelt mee dat in het wetsvoorstel Toekomst pensioenen een tijdelijke mogelijkheid is opgenomen om al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen te verhogen.

Bron: Aon

GEEN REACTIES