Geldbelangen: Consument heeft weinig aan Kifid

Rob Goedhart: 'ABN AMRO en Consumentenbond dreigen consumenten in val te lokken'

De consument heeft bij geschillen nog steeds bitter weinig aan het Kifid. Dit concludeert Rob Goedhart, voorzitter van de stichting Geldbelangen. Hij meldt dit in een brief aan Eveline Ruinaard, de nieuwe voorzitter van de geschillencommissie bij het Kifid, en Ralph Pans, de nieuwe voorzitter van het bestuur. Aanleiding is de evaluatie van het functioneren van het Kifid in 2016.

‘De conclusie van de onderzoekers was dat het Kifid weliswaar een nieuwe weg ingeslagen zegt te zijn, maar dat het nog te vroeg is om de effecten daarvan te beoordelen.’ Goedhart vindt deze aanbevelingen ‘schrijnend’ voor een instituut ‘dat al ruim tien jaar geleden in het leven is geroepen in het kader van de bescherming van de consument ten opzichte van financieel dienstverleners.’

Van de 2.481 uitspraken die het Kifid heeft gedaan zijn er slechts 180 gegrond verklaard ten gunste van de consument. Dat is ongeveer in 7% van de gevallen. Omgekeerd: 93% van de uitspraken valt uit ten gunste van de financieel dienstverlener, meldt Goedhart in zijn brief. ‘Wij begrijpen heel goed dat niet iedere klacht van de consument gehonoreerd kan worden. Maar wij zijn van mening dat als dit een zo gering percentage betreft, dit op zijn minst nader onderzoek verdient.’

Het Kifid meldde desgevraagd dat er, afgezien van de 7% gegronde klachten, bij 43% van de klachten een schikking is bereikt. Maar dit kan de zorgen van de stichting Geldbelangen niet wegnemen. ‘Het is niet openbaar bekend wat deze schikkingen inhouden en hoe deze schikkingen tot stand zijn gekomen. Consumenten staan in deze zittingen tegenover professionele onderhandelaars die inhoudelijk deskundig zijn; de posities blijven zeer ongelijkwaardig. Hoe weten we dat consumenten zich niet door intimidatie tot een schikking genoodzaakt zagen?’

Door eigen ervaringen komt Goedhart tot de conclusie dat ‘het Kifid vooral gericht is op efficiency, en dat het doel is een dossier zo snel mogelijk weer te sluiten. Natuurlijk is het prettig voor een consument als hij zijn klacht zo eenvoudig mogelijk in kan dienen en binnen een zo kort mogelijke termijn weet waar hij aan toe is. Maar als hierdoor de kwaliteit van de uitspraken minder wordt dan is dat een ongewenste ontwikkeling.’

Goedhart is al langer kritisch over de rol van het Kifid. ‘Samen met het TV- programma Kassa stelde Stichting Geldbelangen een jaar geleden de consument-onvriendelijke situatie bij het Kifid aan de kaak.

Bron: Stichting Geldbelangen

GEEN REACTIES