Verbond benadrukt neutraliteit Kifid

Verbond onderstreept neutraliteit Kifid

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de politiek de neutraliteit van het Kifid als onafhankelijke geschillenbeslechter tussen consumenten en financiële dienstverleners onderstreept en bewaakt. Daarnaast pleit het Verbond voor verbetering van de interne processen binnen het Kifid. Dat meldt het Verbond in een brief aan de Vaste Kamercommissie Financiën.

Aanleiding van de brief is de evaluatie van het Kifid, in opdracht van het ministerie van Financiën. Het rapport is in december vorig jaar gepubliceerd en door minister Dijsselbloem naar de Kamer gestuurd. Op 23 februari a.s. vindt er een (schriftelijk) overleg plaats.

‘Hoewel wij over het geheel denken dat het een behoorlijke evaluatie is geweest, komen sommige punten in het rapport niet/beperkt uit de verf’, schrijft het Verbond. ‘Wij hechten (…) groot belang aan korte doorlooptijden en een zorgvuldige behandeling van zaken. (…) Nu worden er helaas onder hoge werkdruk soms ernstige fouten gemaakt. Wij zouden graag zien dat er scherpe procesafspraken worden gemaakt over termijnen en werkwijze. Niet alleen de lengte van procedures maar ook de voorspelbaarheid daarvan is cruciaal. Het is voor klanten en financiële instellingen van belang dat men weet waar men aan toe is.’ Wat hier volgens het Verbond ook aan bij kan dragen is verdere digitalisering. Een deel van de procedure verloopt nog steeds schriftelijk, met alle foutmogelijkheden van dien.

Het Verbond benadrukt de neutraliteit van het Kifid: ‘Het Kifid is opgericht als volstrekt neutrale partij tussen consument en markt. Het Kifid is geen belangenbehartiger. Dit is een belangrijke asset in het borgen van draagvlak bij de markt voor deze buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting. We denken dat het hoed is als de politiek het belang van deze belangrijke positie onderstreept en bewaakt.’

Ook mag de rol van Ombudsman binnen het Kifid duidelijker en zichtbaarder naar voren komen. ‘Door de laatste reglementswijzigingen is dit (…) wat weggezakt naar de klant en de markt toe.’

Ten slotte vraagt het Verbond aandacht voor nieuwe partijen: ‘Op het gebied van financiële dienstverleners zien wij, met name door technologisch innovatie gedreven, nieuwe partijen opkomen op het grensvlak van de traditionele business. De vraag is of zij zich ook bij het Kifid zouden moeten aansluiten. Zou het Kifid als buitengerechtelijke geschillenbeslechter in de toekomst een rol kunnen spelen bij geschillen tussen consumenten en deze marktpartijen die geen financiële onderneming zijn in de zin van de Wft, maar wel daaraan gelieerde vernieuwende financiële diensten of producten op de markt brengen?’

Bron: Verbond van Verzekeraars

 

GEEN REACTIES