Geen beoordelingsgesprek meer voor Achmea-medewerkers, maar reflectieverslag

Premieomzet Achmea groeit met 3%

Achmea schrapt per 1 januari 2019 het jaarlijkse beoordelingsgesprek voor de 12.000 medewerkers die vallen onder de cao. In het nieuwe beoordelingssysteem maken medewerkers een reflectieverslag dat ze bespreken met hun manager en vastleggen in het HR-systeem. Gevolg is dat er binnen Achmea vanaf 1 januari 2019 geen koppeling meer is tussen beoordeling en beloning.

Deze verandering is ingegeven door de flexibele en kort-cyclische manier van werken die ook binnen Achmea opgeld doet. Steeds meer organisaties werken in korte cycli van enkele weken, ook wel scrum of agile genoemd.

Achmea kent nu nog een jaarlijks plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Aan het einde van het jaar beoordeelt de leidinggevende de medewerker met een cijfer tussen de 1 en 5. Op basis van dat cijfer krijgt de medewerker een bepaalde loonsverhoging. Veel onderzoeken geven aan dat zo’n score een goed gesprek in de weg staat en vaak demotiverend werkt, aldus Achmea.

Initiatief ligt bij de medewerker
HR-directeur Elly Ploumen benadrukt dat de medewerker in de nieuwe situatie meer de regie in eigen hand heeft. “Medewerkers maken straks zelf afspraken met hun leidinggevende om over hun prestaties, resultaten en ontwikkeling te praten. Gewoon als logisch onderdeel van hun werk, op momenten dat het schikt of als het er echt om gaat. Andersom mag de medewerker van zijn leidinggevende geregeld eerlijke en open feedback verwachten én coaching.”

Achmea schrijft geen standaard meer voor over functioneringsgesprekken. Ploumen: “Alle medewerkers maken minimaal één keer per jaar een reflectieverslag dat ze bespreken met hun manager en vastleggen in ons HR-systeem. Voor de rest zijn teams vrij in hoe ze het inrichten: in het aantal gesprekken dat ze inplannen, welke afspraken ze maken, hoe ze die vastleggen, hoe ze feedback organiseren en met wie ze dat doen.”

Huidige manier van werken
Elly Ploumen meent dat deze werkwijze beter past bij de huidige manier van werken binnen Achmea. “Een flink aantal collega’s zien hun werkzaamheden bij wijze van spreken om de drie weken veranderen. Er gebeurt veel te veel in een jaar om in januari afspraken te maken en daar pas in december op terug te komen. In plaats daarvan is het wenselijk regelmatig nieuwe afspraken te maken, die passen bij het werk van dat moment.”

Beoordeling en beloning losgekoppeld
Achmea gaat binnenkort met de vakbonden in gesprek over andere manieren van belonen, waarbij wordt gedacht aan vaste loonsverhogingen (periodieken). Elly Ploumen: ”Mensen in onze kennisorganisatie worden meer gemotiveerd als ze meer autonomie krijgen en zich meer kunnen ontwikkelen. Niet door een geldelijke beloning, die moet gewoon in orde zijn.

“Goed presteren kunnen we ook op andere manieren honoreren, bijvoorbeeld door de medewerker meer mogelijkheden te geven om zichzelf te ontwikkelen. Denk aan: uitdagende klussen en relevante trainingen en opleidingen. En aan promotie, wat overigens niet altijd een stapje hoger hoeft te zijn. Breder kan ook: een andere rol. Of dieper: een betere specialist.”

De centrale ondernemingsraad van Achmea heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe aanpak.

Bron: Achmea

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES