Fondsen moeten ook pensioenhervorming uitbesteden

Uitvoeringsinstellingen beheren een grote variƫteit van regelingen en hebben een ruimere blik op het totale veld dan pensioenfondsen.

Als we zien welke partijen op dit moment pensioenregelingen uitvoeren dan moet geconstateerd worden dat de vertegenwoordigende rol van de Pensioenfederatie steeds kleiner wordt. Sterker: de naam dekt de lading niet langer en zou eigenlijk veranderd moeten worden in PensioenfondsenFederatie.

Veel fondsen, waaronder ook de grote en grootste, hebben belangrijke taken overgedragen aan pensioenuitvoerders, van administratie tot en met vermogensbeheer. Verder laten de pensioenfondsbesturen zich niet zelden door de uitvoerders voorzien van bestuurs- en communicatieadvies en actuariële dienstverlening. Het zou het pensioenstelsel een impuls geven als de pensioenfondsbesturen ook de brede discussie over de stelselhervorming zouden uitbesteden.

Nu al immers worden op innovatiecongressen vertegenwoordigers van APG, PGGM, AZL en Syntrus Achmea – om een enkele te noemen – steeds vertrouwder gezichten. De uitvoerders hebben het DB-keurslijf van zich afgeschud en denken hard mee met de invulling van pseudo-DB-, DC- en CDC-regelingen.

Datzelfde geldt uiteraard voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Het wachten is op een PPI-vereniging die een belangrijke bijdrage kan en zal leveren aan een moderner pensioendenken.

Onze stelling: alleen met een helicopterview kan het bestaande stelsel door deze eeuw geloodst worden. Uitvoeringsinstellingen, verzekeraars en PPI’s: aan u de taak!

Findinet lanceert periodiek een prikkelende stelling, waarop gereageerd én geschoten kan worden.

Wat is uw reactie?

Stuur die naar redactie@findinet.nl.

GEEN REACTIES