Extra shoprecht bij pensioenknip

Mensen die gebruik maken van de pensioenknip kunnen de tweede (levenslange) aankoop van een uitkering ook bij een andere pensioenuitvoerder doen.

Wet

Dit schrijft Staatssecretaris Klijnsma van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Ze zal dit shoprecht verwerken in het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering. Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Raad van State gestuurd. De pensioenknip was eerder dit jaar opnieuw opengesteld als overbruggingsmaatregel tot het voorstel van kracht wordt. Met de pensioenknip kunnen mensen hun uitkering in tweeën ‘knippen’ in een tijdelijke uitkering en vervolgens een levenslange uitkering. Vanwege de huidige lage rente is het nu onaantrekkelijk om meteen een levenslange uitkering in te kopen.

Informatie

Klijnsma signaleert verder dat het Verbond van Verzekeraars ‘een goede start heeft gemaakt’ bij de implementatie van de pensioenknip. Zij wijst daarbij vooral op de informatievoorziening naar klanten. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars een circulaire over de pensioenknip opgesteld voor haar leden. Daarin wordt aanbevolen om de pensioenknip-informatie , ‘gelaagd’ aan te bieden aan klanten. Klanten worden voorafgaand aan de pensioeningang persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid om te kiezen voor de pensioenknip. Het gaat dan om informatie over de doelen waarvoor de regeling kan worden gebruikt, de duur van de tijdelijke uitkering en mogelijke risico’s. Als klanten de pensioenknip willen gebruiken, dan ontvangen zij nadere informatie in of bij de offerte voor de pensioenknip. De AFM vindt het ‘een goede zaak’ als verzekeraars deze gelaagdheid in de communicatie hanteren.

 

GEEN REACTIES