Overbruggingsregeling AOW verlengd en uitgebreid

Minister Asscher van SZW past de overbruggingsregeling AOW verder aan voor mensen die onvoldoende op de versnelde leeftijdsverhoging naar 67 jaar kunnen anticiperen.

Verlengd

Zo wordt de overbruggingsregeling verlengd tot 1 januari 2023. Aanvankelijk liep de overbrugging tot 1 januari 2019. Deze verlenging is speciaal gericht op mensen die al vanaf begin 2013 deelnamen aan een VUT- of prepensioenregeling die pas na 1 januari 2019 afloopt. Het betreft dan mensen die tussen 2019 en 2013 65 jaar worden. Dit zijn er naar schatting 3.800. De extra uitkeringslast is €47 mln.

Uitbreiding

Daarnaast wordt de overbruggingsregeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of prepensioen gaan. Ook deze groep kan geconfronteerd worden met een inkomensgat waarop zij onvoldoende op konden anticiperen. Het gaat bij deze uitbreiding alleen om het AOW-gat dat het gevolg is van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Naar schatting zullen 4.500 mensen hiervan gebruik maken. Dit kost volgens de Minister €3,8 mln.

 

GEEN REACTIES