Economische groei en welzijn gaan niet altijd samen, ontdekt ABN AMRO

Economische groei en welzijn gaan niet altijd samen, ontdekt ABN AMRO
© August de Richelieu, Pexels

In alle bedrijfssectoren is het welzijn van de werknemers tijdens de lockdown fors toegenomen. Waar in de jaren vóór het geplaagde coronajaar 2020 werknemers slechts kleine verbeteringen ervoeren in hun welzijn, groeide dit het afgelopen jaar in een keer met twaalf procent. Het vele thuiswerken lijkt een belangrijke oorzaak.

Dit blijkt uit de Sectorale Welzijnsmonitor die ABN AMRO onlangs uitbracht. Doel van deze monitor is om de prestaties van bedrijven en sectoren kwantitatief te toetsen aan meer aspecten dan alleen economische groei.

Uit de monitor blijkt dat de welzijnsgroei uit 2020 haaks staat op de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) in dat jaar. Het welzijn van de medewerkers nam vorig jaar fors toe, terwijl de economie een flinke dip te verduren had. In eerdere jaren waarin de economie groeide, nam juist het welzijn van werknemers af of slechts mondjesmaat toe.

Door het vele thuiswerken waren ouders waren dichter bij hun kinderen, kon sporten makkelijker in de lunchpauze en werd de reistijd in andere zaken gestoken. En er waren meer zaken die positief uitvielen. Zo konden werknemers meer autonoom werken, bleven burn-outklachten vaker uit, konden collega’s elkaar in een digitaal kantoor minder pesten en kwamen seksueel ongewenste toespelingen minder voor. Ook intimidatie, bijvoorbeeld klanten en patiënten, nam af.

Prominent
Dat de werkprivébalans zo prominent naar voren komt in de uitslagen van de monitor, heeft mede te maken met het gewicht dat de circa 2000 respondenten hieraan geven. Van zeven onderzochte categorieën krijgt de werkprivébalans het hoogste gewicht mee bij de bepaling van hun welzijn.

Dat economische groei en welzijn niet per se parallel lopen, ondervond het European Environment Agency (EEA) al eerder. De onderzoekers halen een studie van het agentschap aan die keek naar de ontwikkeling van welzijn over de afgelopen decennia. Conclusie: dit neemt al jaren ontegenzeggelijk toe, hoewel niet zo hard als nu in de coronacrisis. Om deze welzijnsgroei vast te houden zijn we niet afhankelijk van economische groei. Wanneer een overheid bijvoorbeeld inzet op minder consumeren, dan groeit de brede welvaart, maar niet per se de economie. Daarbij moet gezegd dat het andersom niet geldt: groeit bijvoorbeeld de economie, dan kan het welzijn van de medewerkers ook verbeteren.

‘Kijk verder dan alleen BNP’
De onderzoekers concluderen – tot hun eigen verbazing, zo lijkt het – dat alleen sturen op winstmaximalisatie niet meer van deze tijd is. Breder kijken dan het bruto binnenlands product kan van toegevoegde waarde zijn. Een van de aanbevelingen voor bedrijven is dan ook om bij strategische keuzes voortaan ook het welzijn van de medewerkers in de afweging mee te nemen. Werknemers die een goede werkprivébalans ervaren, zijn mogelijk meer gemotiveerd en hebben minder stress dan werknemers die verplicht worden op gezette tijden op de werkvloer aanwezig te zijn. En tevreden werknemers leveren doorgaans meer waarde op voor de onderneming.

GEEN REACTIES