Driekwart beroepsbevolking neemt maatregelen voor pensioen

Driekwart beroepsbevolking neemt maatregelen voor pensioen
© Pixabay

Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Meestal sparen ze via een spaarrekening of deposito, of bouwen vermogen op via de eigen woning/aflossen van de hypotheek. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, heeft de helft van de mensen de intentie om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan.

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Pensioenmonitor 2018 van Wijzer in geldzaken. Het onderzoek is gedaan onder 1.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking tussen de 21 en 66 jaar in het kader van de Pensioen3daagse 2018 van 6 t/m 8 november.

Pensioenkennis iets toegenomen
Vergeleken met de Pensioenmonitor 2016 zeggen meer mensen te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn (30% ten opzichte van 26% in 2016) en of hun eigen pensioen dit jaar wordt geïndexeerd of verlaagd. Zij hebben iets vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering (65% in 2018 ten opzichte van 60% in 2016). Wijzer in geldzaken ziet ook dat steeds meer mensen op de website actief op zoek zijn naar informatie over hun pensioen. De tool ‘Dit kun jij doen voor jouw pensioen’ is al meer dan 350.000 keer ingevuld. De AOW-tool, waarmee men de persoonlijke AOW-leeftijd kan berekenen, is ruim 2 miljoen keer ingevuld.

Liever eerder stoppen met werken
Desondanks blijkt de gestegen AOW-leeftijd voor veel mensen nog steeds een onverwachte tegenvaller, ondanks de veelvuldige aandacht ervoor in de politiek en media. Een meerderheid geeft dan ook aan dat zij graag eerder stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Toch verwacht 57% van hen pas op de AOW-leeftijd te stoppen.

Een ruime meerderheid wil in de jaren voor de AOW-leeftijd minder gaan werken. Om dit mogelijk te maken, worden vooral maatregelen getroffen als sparen en extra aflossen op de hypotheek. De helft van de mensen die eerder wil stoppen, heeft hiervoor nog geen maatregelen getroffen. Eén op de vijf mensen wil juist langer doorwerken dan de AOW-leeftijd.

Fit blijven
Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, wordt ‘zo lang mogelijk fit blijven’ als belangrijkste maatregel gezien. Men probeert dit te bereiken door gezonder te (gaan) leven (84%). Daarnaast wordt gedacht aan werkgerelateerde maatregelen zoals bijscholen (55%) en minder uren werken (59%). Veranderen van werkgever, functie of vak wordt minder vaak overwogen.

Ondernemers hebben vaker financieel adviseur
Ondernemers hebben meer het gevoel dat zij kennis hebben van pensioenen dan de overige beroepsbevolking. Zij zeggen vaker te weten hoe pensioenen geregeld zijn, goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen en te weten hoeveel inkomen zij na hun pensioen nodig hebben. Ondernemers hebben vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering dan de overige beroepsbevolking en maken relatief vaak gebruik van een financieel adviseur als informatiebron over hun pensioen. Ondernemers geven vaker aan dan mensen in loondienst dat zij langer willen doorwerken dan de AOW-leeftijd (42% vs. 17% van de mensen in loondienst), veelal vanwege het werkplezier.

Bron: Wijzer in Geldzaken

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES