Marktaandeel hypotheken ABN Amro daalt verder

ABN AMRO rapporteert EUR 615 miljoen nettowinst over eerste kwartaal
© ABN Amro

Het marktaandeel van ABN Amro op de Nederlandse hypotheekmarkt is in het derde kwartaal verder gedaald naar 16,2%. Het gaat dan om de nieuwe productie.

Dat is 1,5 procentpunt lager dan in het tweede kwartaal van dit jaar en maar liefst 3,5 procentpunt lager dan het eerste kwartaal. De nieuwe productie nam in het derde kwartaal met 6,8% af, in het tweede kwartaal was de daling 8,4%. ABN Amro geeft als verklaring voor de daling de toegenomen concurrentie, in het bijzonder van niet-bancaire partijen als verzekeraars en pensioenfondsen. Deze partijen zijn vooral succesvol in het aanbieden van hypotheken met een langere looptijd, iets wat banken vanwege het renterisico liever niet doen. Gisteren signaleerde adviesbureau IG&H in haar driemaandelijkse onderzoek naar de hypotheekmarkt dat deze beweging zich versterkt. Alleen ING weet zich enigszins aan deze trend te onttrekken.

De totale hypotheekportefeuille van ABN kwam eind september uit op €149,7 mrd. Dat is iets lager dan begin dit jaar, toen de portefeuille nog ruim €150 mrd bedroeg. Er kwam volgens ABN Amro in het derde kwartaal bijna 10% meer aan aflossingen binnen dan in het tweede kwartaal. De contractuele aflossingen groeien gestaag, de extra aflossingen waren hoger in het derde kwartaal (tov het tweede kwartaal) maar liggen nog wel flink onder het niveau van vorig jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aandeel van hypotheken met contractuele aflossingen (annuïtair en lineair) dit jaar is toegenomen van 24% naar 28%. Dit ging ten koste van aflossingsvrije hypotheken, spaarhypotheken en beleggingshypotheken. Verder neemt de LTV van de portefeuille verder af, wat veroorzaakt wordt door enerzijds de hogere huizenprijzen en anderzijds door stengere leenvoorwaarden. Het percentage hypotheken waarbij de huizen ‘onder water’ staan nam dit jaar af van 7,8% naar 3,3% eind september. Het aandeel leningen met een LTV lager dan 80% steeg van 59,8% naar 68,8%.

GEEN REACTIES