Donner en Riemen kruisen degens

In het programma Nieuwsuur (vrijdag 10 september 2010) herhaalde minister Donner voor een groter publiek wat hij al in de Tweede Kamer zei: Hij wil niet weten van verder uitstel en ook voelt hij er niets voor om een andere rekenmethodiek voor het bepalen van de dekkingsgraad te hanteren. Hij wees erop dat niet de rente van augustus maar die van december als uitgangspunt genomen wordt. "Als de rente dan nog zo laag is, kun je niet volhouden dat er sprake is van dagkoersen."

Hij nam daarmee afstand van de woorden in dezelfde uitzending van de directeur van de Vereniging Beroepspensioenfondsen, Gerard Riemen.  Hij zou het "vreselijk", want onnodig, vinden wanneer "onnadenkende besluiten genomen worden die louter gebaseerd zijn op computermodellen. Als de rente straks weer omhoog gaat, hebben de pensioenfondsen helemaal geen problemen."

Hij is voorstander van het maken van nieuwe pensioenafspraken, waarin afscheid genomen moet worden van het idee dat het pensioen ´hartstikke safe´ is. Maar het op korte termijn ingrijpen in de huidige regelingen vindt hij strijdig met de wet. "Daarin staat dat korten alleen is toegestaan wanneer dat strikt noodzakelijk is en die strikte noodzaak is er op dit moment niet."

GEEN REACTIES