DNB: minder rapportagelast en meer duidelijkheid

DNB: minder rapportagelast en meer duidelijkheid
© Pixabay

Kleine verzekeraars hoeven vanaf 2019 minder rapporten op te sturen aan de Nederlandse Bank. Bovendien kunnen verzekeraars en banken in de toekomst meer stukken via de diverse digitale portals uploaden. Daarnaast gaat DNB duidelijker aangeven waarom onderzoeken nodig zijn. Minder rapportagelast en meer duidelijkheid over onderzoeken krijgen prioriteit, meldt de toezichthouder in haar nieuwsbrieven Banken en Verzekeren.

DNB komt hiermee tegemoet aan verzoeken vanuit de sector. Zij volgt adviezen op van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties in Nederland. Deze werkgroep deed onderzoek naar de mogelijkheden om de indirecte kosten van het toezicht te verminderen. Indirecte toezichtkosten zijn bijvoorbeeld de inhuur van medewerkers om gegevens te verzamelen voor een DNB-onderzoek of de kosten om een systeem aan te passen.

Rijke oogst
Het eindrapport van de werkgroep biedt een rijke oogst aan praktijkvoorbeelden en vijf uitgewerkte adviezen aan DNB. DNB geeft aan dat zij zich op hoofdlijnen goed vinden in de adviezen en deze, waar mogelijk, zal meenemen in haar toezicht. Een groot deel sluit aan bij de initiatieven die DNB al heeft genomen, onder andere naar aanleiding van het reguliere stakeholdersonderzoek en de vele rondetafelgesprekken met stakeholders.

Motivatie en context explicieter opgenomen
Zo ziet de werkgroep mogelijkheden voor het verbeteren van de duidelijkheid over het waarom van uitvragen en onderzoeken en het terugkoppelen van de resultaten. DNB gaat daarmee aan de slag. Zo wil DNB de motivatie en context explicieter opnemen in de aankondiging van onderzoeken aan instellingen.

Monitoring
DNB belooft de opvolging van de adviezen te monitoren. De uitkomsten daarvan worden in het voorjaar van 2019 gepresenteerd aan de werkgroep.

Bron: DNB

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES