DNB: helft van Nederlanders heeft vertrouwen in financiële instellingen

DNB: helft van Nederlanders heeft vertrouwen in financiële instellingen
© Hatice EROL, Pixabay

Grofweg de helft van de Nederlandse huishoudens heeft vertrouwen in financiële instellingen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dit percentage bleef het afgelopen jaar stabiel. Dit terwijl het vertrouwen in andere sectoren zoals in politiek, ambtenarij en bedrijfsleven afnam.

Dat blijkt uit een onderzoek van DNB onder ruim 2.200 Nederlandse huishoudens. Van de ondervraagden heeft 51% tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen. Dit is vergelijkbaar met de meting uit 2021. Het vertrouwen in de nationale politiek, de ambtenarij en het bedrijfsleven is daarentegen afgelopen jaar verder gedaald. Vorig jaar had 42% van de respondenten vertrouwen in de politiek. Nu is dat 29%. Het vertrouwen in technologiebedrijven, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon bleef met 19% het laagste.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© DNB

(Toelichting bij afbeelding: Het vertrouwen in financiële instellingen is het gemiddelde van het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen en wordt sinds 2019 op dezelfde wijze uitgevraagd als het vertrouwen in de andere actoren. Het vertrouwen in technologiebedrijven wordt gemeten sinds 2018.)

Financiële gezondheid

Het vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen is ook gemeten. Dit nam tijdens de kredietcrisis in 2008 fors af, en groeit sindsdien weer geleidelijk. In 2022 heeft 70% van de ondervraagden er overwegend of volledig vertrouwen in dat banken in Nederland in staat zijn om het aan hen toevertrouwde geld te allen tijde terug te betalen. Het vertrouwen dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden nakomen ligt op eenzelfde niveau. Huishoudens hebben er iets minder vertrouwen in dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden na te komen, al neemt dat vertrouwen in de afgelopen jaren toe.

Bron: DNB

GEEN REACTIES