Montae & Partners en Söderberg & Partners onderzoeken invulling open norm pensioenkeuzes

Montae & Partners en Söderberg & Partners onderzoeken invulling open norm pensioenkeuzes
© mohamed Hassan, Pixabay

De nieuwe Wet toekomst pensioenen schrijft voor dat pensioenuitvoerders hun deelnemers begeleiden bij het maken van hun pensioenkeuzes. Veel pensioenuitvoerders blijken te worstelen met de invulling van de open norm. Montae & Partners, Söderberg & Partners en BISS I Maastricht University starten daarom een onderzoek.

Op basis van de huidige wetgevingsstatus treedt over een half jaar de open norm voor keuzebegeleiding in werking als onderdeel van de Wet toekomst pensioenen. Pensioenuitvoerders moeten vanaf die datum deelnemers gaan begeleiden bij het maken van hun pensioenkeuzes. Daarbij moeten zij de gevolgen van deze keuzes inzichtelijk maken voor deelnemers. De individuele deelnemer en zijn pensioendoelen komen meer dan ooit centraal te staan.

Uitdagend

Een aantal pensioenfondsen zijn uit de startblokken en ervaren dat invulling van de open norm uitdagend kan zijn. Er worden veel dezelfde vragen gesteld: Waar zijn onze deelnemers het beste bij geholpen? Wat past het beste bij onze deelnemers? Wat past bij de reeds bestaande begeleiding door onszelf en de werkgever? In hoeverre willen wij (verdere) keuzebegeleiding bieden? Mogen we wel meer doen dan informeren? Waarover mogen we adviseren? Welke middelen en capaciteit hebben wij ter beschikking? Wie betaalt?

Waar het ene fonds overweegt alleen het minimale te doen om te voldoen aan de wet, zijn er ook fondsen die volwaardige advisering willen bieden waarbij de gehele financiële situatie van de deelnemer betrokken wordt.

Om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm, gaan Montae & Partners en Söderberg & Partners met behulp van de onderzoeksexpertise van BISS I Maastricht University nader onderzoek verrichten naar de keuzebegeleiding.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen zijn onder meer: waar staan pensioenfondsen met de invulling van de open norm? Wat is hun ambitie? Welke risico’s en obstakels verwachten ze? Wat zijn ‘best practices’? Doel van het onderzoek is om de sector vooruit te helpen met de (verdere) invulling van de open norm.

Het onderzoek start met een enquête – op anonieme basis – onder pensioenfondsbestuurders en mede-beleidsbepalers. De inzichten en best practices worden na afloop gedeeld met de sector.

Na de zomer volgt een verdiepend onderzoek door middel van experimenten met deelnemers. Doel daarvan is om verschillende vormen van keuzebegeleiding te toetsen. Pensioenfondsbestuurder dan wel mede-beleidsbepalers worden uitgenodigd mee te werken aan de enquête en/of het verdiepend onderzoek.

Bron: Montae & Partners

GEEN REACTIES