Dit zei Dijsselbloem letterlijk over het PE-stelsel

Het verplichte PE-examen heroverwegen betekent opnieuw beginnen; er is een voorgeschiedenis en ik wil niet terug naar af.

“Ik ben bereid om met de sector verder te praten, met als deadline 1 november. Mijn uitgangspunt zal zijn om te komen tot een systeem waarmee ik de kwaliteit wel kan borgen. Daar is al lang over gepraat, dus ik denk niet dat er veel nieuwe ideeën op dat fundamentele punt zullen komen, maar wij kunnen wel kijken naar de praktische invoering, zoals de waarde van oude diploma’s in het nieuwe systeem en hoe het verdergaat. Een ander punt is bijvoorbeeld de vraag of het echt zo is dat er alleen getoetst wordt op actuele kennis. Ik heb de Kamer dat verzekerd. Wij gaan nog verder uitdiepen met elkaar waar hierover dan het misverstand zit. Nog een punt is de termijn. Moet het echt binnen drie jaar? Is dat zinvol, of is het een enorme extra last? Daar kan ik ook nog een keer naar kijken. Daar kom ik in de Kamer op terug voor 1 november. Ik vermoed echter niet dat er een heel nieuw konijn uit de hoed zal komen. Ik handhaaf dus mijn oordeel.” Met deze woorden sloot de minister het debat over het PE-stelsel af.

Voor die tijd stelde hij herhaaldelijk niet te willen afwijken van het examensysteem, hoezeer PVV, SP en CDA daar ook voor pleitten. Zo zei hij bijvoorbeeld: “Ik herhaal mijn stelling. Ik heb goed geluisterd naar de inbreng van de heer Merkies en zeker naar die van de heer Van Dijck, die het nieuwe systeem volledig afwijst. Zo lees ik dan ook het verzoek om het verplichte examen te heroverwegen. Dat betekent: begin opnieuw, treed in overleg. Er is heel veel overleg geweest. Wij komen ook ergens vandaan: er is een voorgeschiedenis, er is een evaluatieonderzoek, er is een analyse van de tekortkomingen van het oude systeem. Ik wil niet terug naar af. Ik heb een kanttekening geplaatst bij het woord «versoepelen» in de motie van mevrouw De Vries. Direct daarna staat echter dat de kwaliteit wel geborgd moet blijven. De context van de motie is een systeem met examens. Dat maakt het voor mij doenlijk, als zij zou worden aangenomen.”

In een uittreksel uit het woordelijk verslag van het wetgevingsoverleg hebben wij de volledige beantwoording van de minister in eerste en tweede termijn (inclusief de interrupties) over de PE-problematiek bij elkaar gevoegd.

Het overleg ging ook over andere zaken die in de wijzigingswet financiële markten 2014 aan de orde komen, zoals onder meer de generieke zorgplicht in de Wft. Ook het volledige verslag kan hier gedownload worden (het uittreksel betreft de pagina’s 39-45 en 59-61 van dit verslag).

GEEN REACTIES