Directe Schadeafhandeling vanaf 1 juli mogelijk

vanaf 1 juli 2021 directe schadeafhandeling

Vanaf vandaag is het mogelijk voor eigenaren van een particuliere personenauto met een WA-verzekering om materiële schade bij de eigen autoverzekering te claimen. Dit geldt als de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder aansprakelijk is. Ook mag er geen letselschade zijn. Dankzij deze Directe Schadeafhandeling wordt de schadeafhandeling sneller en eenvoudiger voor de klant. De verzekeraar zal de schade zelf verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder.

Directe schadeafhandeling nog niet voor iedereen beschikbaar
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, is enthousiast: “Het indienen van een claim kost de consument vanaf nu minder tijd, omdat hij of zij zelf niet meer uit hoeft te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoeft de klant niet zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij. We starten vanaf vandaag met bijna alle verzekeraars aangesloten bij het Verbond en een deel van de volmachten. Binnen de afgesproken transitieperiode van een half jaar sluiten ook de overige verzekeraars en gevolmachtigden aan.”

Ontzorgen
Doel van de directe schadeafhandeling is het ontzorgen van de verzekerden. De schades worden sneller afgehandeld en vergoed. De verzekerden hebben alleen contact met hun eigen verzekeraar en hoeven niet meer zelf discussies te voeren met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Verzekeringsadviseurs zijn dan ook positief. Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, zegt: “Adviseurs willen hun klanten zo goed mogelijk helpen, juist ook op dit soort belangrijke momenten. Als Directe Schadeafhandeling ervoor zorgt dat schades voor klanten sneller worden afgehandeld, is dat een goede zaak.”

Zorgen bij de consument
Hoewel de directe schadeafhandeling alleen maar voordelen lijkt te hebben, is uit eerder onderzoek van het Verbond gebleken dat er wel degelijk zorgen zijn bij de consument. Zo verwachten zij minder transparantie in het schadeafhandelingsproces. Als mensen er niet meer zelf bij betrokken zijn, zien ze niet wat er gebeurt en heeft men er geen controle meer over. Daarnaast verwacht men dat de premie zal stijgen, omdat de verzekeraar extra taken op zich neemt die eerder door de klant zelf werden uitgevoerd. Een derde punt van zorg is het risico dat de schadeafhandeling te snel gaat en dat er daardoor te veel uitgekeerd wordt. De consument is bang dat hij geld moet terugbetalen als achteraf blijkt dat er teveel is betaald of dat er helemaal niet betaald had moeten worden. Een laatste vrees is dat de verzekeraar het te druk zal krijgen om goed voor de belangen voor de klant op te komen en dat daardoor de vergoeding lager uit zal vallen.

Voordeel het grootst voor WA-verzekerden zonder tussenpersoon
Voor klanten met een allrisk-verzekering is er geen verschil met de oude situatie omdat zij al bij de eigen verzekeraar terecht konden met schade aan de eigen auto. Verzekerden die gebruik maken van een tussenpersoon zullen ook weinig merken van de directe schadeafhandeling. De tussenpersoon verzorgde immers de afhandeling al. In dit geval wordt dus de tussenpersoon ontzorgd. Overigens kunnen verzekerden er nog steeds voor kiezen de schade zelf bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij te claimen, eventueel met hulp van hun verzekeringsadviseur.

Heeft iemand alleen een WA-verzekering en geen tussenpersoon, dan kan de directe schadeafhandeling voordelig zijn door de snellere en eenvoudigere afwikkeling van de schade.

GEEN REACTIES