Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterde in februari

dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen in december 2021

Na een slechte start van 2022 is in februari de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen weer gestegen en komt uit op 114%. Vorige maand was dat 110%. De stijgende rente zorgde voor een afname van de verplichtingen. De spanningen rond Oekraïne zorgden echter voor dalende beurskoersen en een afname van de waarde van de bezittingen. Dat laat de Pensioenthermometer van Aon zien.

Verplichtingen minder waard

In februari is de rente omhoog gegaan. Aon noemt als voorbeeld de 30-jarige swap die met 0,3% steeg. De inflatie nam toe door de toenemende gas- en olieprijzen. De ECB kondigde aan dat er sneller dan verwacht een renteverhoging zou kunnen komen. De toegenomen rente zorgde voor een afname van de verplichtingen met 5,5%.

Beleggingen ook minder waard

De verbetering van de dekkingsgraad door de afname van de verplichtingen werd getemperd door een afname van de waarde van de beleggingen. De Russische inval in Oekraïne speelde hier een grote rol in. Beleggingen in commodities stegen hierna met 8% in waarde maar de overige beleggingen moesten waarde inleveren. Zo daalden de aandelenmarkten van opkomende en ontwikkelde markten en beursgenoteerd vastgoed met ongeveer 3%. Bedrijfsobligaties verloren 2,5%, high yield ging ook 2,5% achteruit en emerging debt daalde maar liefst 4,5%. De vastrentende portefeuille daalde bijna 6%. De stijgende rente is hier de boosdoener. De totale portefeuille daalde met ongeveer 3,5% in waarde.

Indexatie onzeker

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad, nam in februari toe van 109% naar 110%. Hierdoor lijken indexaties mogelijk te worden. Aon ziet dat echter nog niet meteen gebeuren: “Hoewel de dekkingsgraad dus wat verbeterd is als gevolg van de rentestijging is er voldoende reden tot zorg voor de effecten van een nog verdere escalatie van de situatie in Oekraïne in de komende maanden. In de afgelopen maanden bleek al hoe afhankelijk de dekkingsgraad is van marktontwikkelingen. Eén negatieve maand kan het herstel van de dekkingsgraad al teniet doen en daarmee indexatiemogelijkheden negatief beïnvloeden, gegeven de versoepeling van de indexatieregels die dit jaar van kracht moet worden.”

Bron: Aon

GEEN REACTIES