Nederlanders vergeten verzekeringen na afsluiten

Nederlanders vergeten verzekeringen na afsluiten

Volgens onderzoek van verzekeringsadviseur Aon kijkt zo’n 40% van de Nederlanders nooit meer naar zijn reis-, inboedel-, woonhuis- of aansprakelijkheidsverzekeringen nadat deze eenmaal afgesloten zijn. Ongeveer een derde kijkt niet meer naar zijn autoverzekering als hij er eenmaal een heeft gekozen. Het onderzoek is gedaan onder 1.600 consumenten van 18 tot 80 jaar.

Alleen verzekeringen nakijken bij grote veranderingen

De ondervraagde consumenten geven aan dat ze bij bepaalde belangrijke gebeurtenissen wel hun verzekeringen opnieuw gaan bekijken. Dat kan zijn bij:

  • verhuizing (76%)
  • samenwonen/trouwen (54%)
  • scheiding (50%)
  • reizen (50%)
  • grote aankopen (48%)
  • gezinsuitbreiding (41%)

Volgens Aon kan het financieel voordeel opleveren om regelmatig te kijken of de verzekeringen nog passend zijn voor de huidige situatie. Ook denkt Aon dat veel Nederlanders financiële risico’s lopen doordat ze zich niet overal voor verzekeren. De meeste respondenten vinden de autoverzekering (79%), de inboedelverzekering (77%) en de woonhuisverzekering (73%) noodzakelijk. Zo’n 65% van de ondervraagden vindt het voldoende om de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten.

Willem van Veghel, directeur Particulieren bij Aon Verzekeringen, zegt hierover: “Dat twee op de drie Nederlanders alleen noodzakelijke verzekeringen afsluit, kan mogelijk komen doordat zij bewust risico’s nemen en zich hiervoor niet verzekeren, maar bijvoorbeeld ook doordat iemand financieel gezien moeite heeft om zich voor alles te verzekeren. Aon startte onlangs proactief met een onafhankelijk jaarlijks advies aan klanten om de afgesloten verzekeringen na te lopen. Past een polis nog bij de huidige woon- en leefsituatie? Of is iemand bijvoorbeeld verhuisd of getrouwd of samenwonend? Het is belangrijk dat iedereen zijn verzekeringsdekkingen op orde heeft zodat in geval van calamiteiten of onverwachte zaken er geen onnodig hoge kosten ontstaan. Niet iedereen heeft namelijk de financiële reserves om daarmee om te gaan.”

Dekking belangrijk voor verzekerden

Van de consumenten geeft 89% aan dat de dekkingsvoorwaarden belangrijk zijn bij de keuze voor een verzekering. De service van een verzekeraar is voor 86% een selectiecriterium. Gemak is voor 73% belangrijk. De laagste prijs is voor maar 50% van de respondenten doorslaggevend. Aon vindt dat consumenten die voor de laagste prijs kiezen, risico’s nemen doordat ze misschien niet zo uitgebreid verzekerd zijn als had gekund.

Overigens verschijnen er regelmatig berichten in de media waaruit blijkt dat veel Nederlanders juist oververzekerd zijn. Kritisch naar de verzekeringen kijken is dus zeker belangrijk, maar we moeten ook niet doorslaan in wat we verzekeren.

GEEN REACTIES