Nederlandse woningeigenaren sinds kredietcrisis 1 biljoen euro rijker geworden

Nederlandse woningeigenaren sinds kredietcrisis 1 biljoen euro rijker geworden

Na het uitbreken van de kredietcrisis ging de waarde van de Nederlandse woningen omlaag. Het dieptepunt werd midden 2013 bereikt, toen de gemiddelde woningwaarde 223.000 euro was. Sinds die tijd zijn de woningprijzen alleen maar toegenomen, met een gemiddelde woningwaarde van 431.000 euro per eind 2021 tot gevolg. In die 8,5 jaar is de totale waarde van de Nederlandse woningen toegenomen met 1 biljoen euro. Maar liefst bijna een kwart daarvan werd in het afgelopen jaar gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa.

Prijsstijging in 2021: 19,4%

Calcasa heeft over heel 2021 een stijging van de gemiddelde woningwaarde gemeten van 19,4%. Voor eengezinswoningen was dit iets hoger, voor meergezinswoningen iets minder. De waardestijging is iets hoger dan vorig kwartaal: toen kwam de jaar-op-jaar waardestijging uit op 17,6%. De prijsverandering ten opzichte van een kwartaal eerder kwam uit op 3,4%. Dat is minder dan vorig kwartaal. Toen stegen de prijzen met 7,3% ten opzichte van een kwartaal eerder. De gemiddelde woning kost nu 341.000 euro.

Waardevermindering tijdens de kredietcrisis ruimschoots goedgemaakt

In de eerste vijf jaren sinds de start van de kredietcrisis in 2008 verloren de Nederlandse woningen in totaal 130 miljard euro aan waarde. Woningen gingen halverwege 2013 voor gemiddeld 34.000 euro minder van de hand dan in 2008. Van dat verlies is nu niets meer te merken. Sinds de prijzen weer begonnen te stijgen, is de woningvoorraad 1 biljoen euro meer waard geworden. De huizenprijzen verdubbelden bijna in die tijd. Het jaar 2021 alleen was goed voor een waardestijging van 235 miljard euro.

De gestegen huizenprijzen zijn echter niet de enige oorzaak van de waardevermeerdering van de totale woningvoorraad. Het aantal koopwoningen is ook toegenomen en wel met 8,5%.

Aantal verkopen neemt verder af

Woningverkopen zijn onderhevig aan seizoenseffecten. Daarom rekent Calcasa het aantal verkopen in een kwartaal om naar een aantal op jaarbasis. Voor het vierde kwartaal van 2021 komt dit aantal op jaarbasis uit op 273.000 verkochte woningen. Dat is een daling van 7,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Tot en met het eerste kwartaal van 2021 steeg het aantal verkopen nog. Het afgelopen kwartaal is inmiddels het derde op rij met minder transacties.

Het aantal verkopen in de laagste prijsklassen (tot 150.000 euro) neemt sterk af. Hier is ook minder aanbod door de gestegen prijzen. Het aandeel transacties van woningen boven de 350.000 euro neemt daarentegen sterk toe.

Bron: Calcasa

GEEN REACTIES