Dekkingsgraad pensioenfondsen in oktober weer gestegen

dekkingsgraden pensioenfondsen in oktober weer gestegen

Oktober 2021 was een goede maand voor het gemiddelde pensioenfonds: de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen nam toe van 110% naar 112%. Het grootste deel van dit jaar is de dekkingsgraad al aan het stijgen, met af en toe een lichte hapering of daling. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, steeg dan ook van 105% naar 107%. Dit blijkt uit cijfers van Aon, die in de Pensioenthermometer dagelijks de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgt.

Verplichtingen namen toe

In tegenstelling tot vorige maand, toen de verplichtingen door een stijgende rente afnamen, namen de verplichtingen in oktober toe. De korte rente steeg nog verder maar de lange rente daalde: de risicovrije rente inclusief UFR over de eerste 40 jaar daalde met gemiddeld 4 basispunten. Volgens Aon leidde dit tot een stijging van de verplichtingen met 1,7%.

Betere beleggingsresultaten

De gestegen verplichtingen werden in oktober ruimschoots gecompenseerd door positieve beleggingsresultaten. Aon geeft aan dat de totale portefeuille een rendement van ongeveer 3,5% behaalde. Dit leidde ertoe dat de gemiddelde dekkingsgraad kon toenemen.

Het was aan het begin van de maand niet vanzelfsprekend dat de beurzen het goed zouden gaan doen. “Oktober begon met zorgen op de financiële markten over inflatie als gevolg van sterke economische vraag en het achterblijven van de productieketens, waardoor prijzen voor chips, energie en transportkosten flink zijn gestegen. De kerninflatie in de US bedroeg op jaarbasis 5,2% in september, en zonder energie- en voedingskosten 4%. Inmiddels heeft de Fed een plan laten doorschemeren met geleidelijke afbouw van het volledige opkoopprogramma van $120 miljard in mei 2022”, zegt Aon. Ook bleef de groei van de Chinese economie achter door onder andere problemen op de vastgoedmarkt en energietekorten.

“Ondanks angst voor blijvende hoge inflatie en een iets zwakkere Chinese economie, waren de bedrijfsresultaten van het derde kwartaal over het algemeen goed, waardoor de aandelen de weg omhoog vonden”, zegt Aon. De aandelen van ontwikkelde markten en van beursgenoteerd vastgoed stegen met ruim 5%. De aandelen van de opkomende markten stegen niet meer dan 1% in waarde door de achterblijvende Chinese groei. Bedrijfsobligaties en emerging market debt daalden in waarde door de stijging van de korte rente. De dalende lange rente zorgde echter voor een waardestijging van de lange obligaties, waardoor de gehele vastrentende portefeuille uiteindelijk een positief rendement van ongeveer 2,5% behaalde. De totale portefeuille steeg ongeveer 3,5% in waarde.

Indexatie

Nu de dekkingsgraden steeds hoger worden, is de vraag wanneer er weer volop geïndexeerd gaat worden. Aon: “Dit heeft er alles mee te maken dat onder de huidige regels veel fondsen nog niet kunnen indexeren. Staatsscretaris Wiersma heeft inmiddels toegezegd dat het mogelijk wordt om met terugwerkende kracht te indexeren vanaf 105% dekkingsgraad, als de stelselherziening wordt goedgekeurd door het parlement.”

Een paar deelnemers van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) zijn van mening dat indexatie wel mogelijk is en zij proberen via de rechter de gemiste indexatie van de afgelopen 12 jaar alsnog te krijgen. PMT is echter van mening dat indexatie niet mogelijk is vanwege een te lage dekkingsgraad. In september 2021 was de beleidsdekkingsgraad van PMT gelijk aan 98,3%.

“Ik kan mij voorstellen dat deelnemers graag zien dat hun uitkering geïndexeerd wordt”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Retirement Solutions. “Er is een hele generatie die al zo’n 10-12 jaar geen indexatie heeft gehad. Toch willen wij meegeven nog even geduld te hebben.” Aon benadrukt dat met de overgang naar het nieuwe systeem de uitkeringen direct naar de huidige inzichten zo’n 10%-20% hoger zullen worden. Daarmee wordt dus waarschijnlijk de gemiste indexatie in één keer ingehaald.

Bron: Aon

GEEN REACTIES