Cunningham Lindsey start met 360 graden virtual reality opnamen bij expertisewerk

© Pixabay

Cunningham Lindsey is gestart met het vastleggen van de situatie op de schade- en/of ongevalslocatie met de 360 graden virtual reality opname als bijlage bij het expertiserapport. 

De 360 graden camera’s zijn in gebruik genomen om op een locatie zowel 360 graden foto’s als video’s te kunnen maken als bijlage bij het expertiserapport. Een schadebehandelaar kan op zo’n manier meekijken met de expert. Cunningham Lindsey: “Wij maken het op deze manier mogelijk om écht mee rond te kijken in een fabriek, op een bouwterrein of in een haven. De expert kan met de virtual reality camera bij een eerste schade ter plaatse de overige risico’s in kaart brengen. De beelden zijn uitstekend te zien op een pc, laptop, smartphone en tablet.”

De schade expert zet de opnames in om de emoties die bij verzekerden spelen nog beter over te brengen. “Een schade is voor een makelaar, verzekeraar of expert een zakelijk probleem. Voor verzekerden of tegenpartijen gaat het echter om emotie. Een deel van een bedrijfspand is ingestort, containers zijn beschadigd of de grond is verontreinigd met olie. De experts communiceren over schades op zo’n manier dat ook de persoonlijke impact van een schade, en dus ook de urgentie, overkomt bij een makelaar en/of verzekeraar.”

(Bron: Cunningham Lindsey)

GEEN REACTIES