Wijziging organisatie-inrichting Rabobank Nederland

Rabobank start als assurantiemakelaar

Rabobank Nederland wijzigt naar aanleiding van het nieuwe Strategisch Kader en de nieuwe governance de organisatie-inrichting. Het doel is om tot een plattere organisatie te komen.

Binnen de raad van bestuur is de functie van Chief Financial & Risk Officer sinds 1 januari 2016 gesplitst. De taken die bij deze functie horen zijn verdeeld tussen Petra van Hoeken (CRO) en Bas Brouwers (CFO). Petra van Hoeken neemt daarnaast de verantwoordelijkheid voor Compliance en Juridische Zaken over van Wiebe Draijer.

Alle leden van de raad van bestuur gaan nadrukkelijker sturen op zaken die voor de strategie topprioriteit zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door een plattere organisatiestructuur. Strategisch belangrijke taken die nu nog op verschillende plekken worden uitgevoerd worden gebundeld en onder directe aansturing van de raad van bestuur gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor digitale dienstverlening (Rien Nagel) en financiële innovatie (Ralf Dekker). De portefeuilles van Berry Marttin en Jan van Nieuwenhuizen veranderen niet, aangezien deze al ingrijpend veranderd zijn na de samenvoeging van Rabobank InternationaI en Rabobank Nederland.

Wijzigingen in CRO- en CFO-domein
De activiteiten van Risk Management worden in onderdelen gesplitst, die onder directe aansturing komen van de CRO. Er worden onder andere CRO’s benoemd voor Retail Nederland en voor WRR. Ook in het CFO-domein worden activiteiten gesplitst. Dit leidt eveneens tot een plattere organisatie, waarin meer activiteiten onder directe aansturing komen van de CFO. Zo worden onder andere aparte CFO-functies gecreëerd voor Retail Nederland en voor WRR.

Vanwege het strategische belang komen de portfoliomanagement activiteiten onder directe aansturing van de CFO. Dit versterkt de coördinatie van het balansmanagement binnen alle organisatieonderdelen. De benoeming van CRO’s en CFO’s voor Retail Nederland en WRR versterkt een efficiënte samenwerking tussen deze bedrijfsonderdelen ten behoeve van de klanten van de bank.

Vervolgstappen
De voorgenomen veranderingen bij Rabobank Nederland zijn voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland in een kopadviesaanvraag. Het voornemen is om de nieuwe rapportagelijnen per 1 juni 2016 te laten ingaan. In aanvulling op de kopadviesaanvraag zullen kwartiermakers vervolgadviesaanvragen opstellen. Nadat de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland hierover advies heeft uitgebracht zal de verdere implementatie plaatsvinden.

(Bron: Rabobank Nederland)

GEEN REACTIES